Bedrijventerreinen

RijnPark

RijnPark

RijnPark (30 ha) ligt in een overgangsgebied wonen-werken en verkeert in een transitiefase

IJsseloord 1

IJsseloord 1

IJsseloord 1 (15 ha) kent een gemengde bedrijvigheid, met de nadruk op automotive

Het Broek

Het Broek

Het Broek (40 ha) is het grootste open bedrijventerrein van Arnhem, met accent op de maakindustrie

Rijkerswoerd

Rijkerswoerd

Rijkerswoerd (15,5 ha) kent een gemengde bedrijvigheid met een aantal publieksgerichte functies

De Overmaat

De Overmaat

De Overmaat (15 ha) heeft een gemengd karakter: automotive, installatiesector, middelgrote retail

Bakenhof

Bakenhof

Bakenhof is met 5,5 ha het kleinste open bedrijventerrein, met grote duurzaamheidsambities

Over stab

StAB, Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen, zorgt voor de kwaliteitsverbetering op de open Arnhemse bedrijventerreinen. Wij brengen┬ábedrijven bij elkaar, zijn intermediair tussen bedrijven en overheid voor het collectief belang van het bedrijventerrein en initi├źren collectieve projecten die voordeel opleveren voor de ondernemer.

MEER INFORMATIE

Nieuws

Evenementen

Er zijn op dit momenten geen stichtingsevenementen gepland.

ALLE EVENEMENTEN

Collectieve Surveillance

Overkoepelend voor alle terreinen faciliteert en organiseert de stichting collectieve surveillance voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein.

MEER INFORMATIE