1 juli | SamenWerken Het Broek

Op 1 juli organiseren opnieuw een bijeenkomst ‘SamenWerken op Het Broek’. Wat kunt u verwachten?

Het Ambitiedocument ‘Trots op Het Broek’, waar velen van u ideeën voor hebben gegeven, is klaar. Maar papier is geduldig en dat zijn wij niet. We willen aan de slag. Daarom sluiten we bij het ambitiedocument een convenant met concrete afspraken voor de korte en lange termijn. Wethouder Nermina Kundiç en StAB voorzitter Hans-Robert van der Doe ondertekenen het convenant op 1 juli. We leggen natuurlijk in vogelvlucht uit wat die afspraken zijn.

Een belangrijk deel van de concrete korte termijn acties gaan om ‘schoon, heel, veilig’. We vertellen deze avond meer over:

 • de resultaten van de recente bedrijfsbezoeken
 • cameratoezicht dat voor de zomer van start gaat in een deelgebied van Het Broek
 • DOL (Digitaal Opkopers Loket) en DOR (Digitaal Opkopers Register)
 • en een interactieve afsluiting van het programma rond MMA (Meld Misdaad Anoniem)

Programma

 • 17.00 Inloop
 • 17.30 Start – opening door Olaf Heller, voorzitter Het Broek
 • 17.40 Toelichting op concrete acties uit het Ambitiedocument door Rick Meijerinck, Stec Groep
 • 18.00 Ondertekening convenant door wethouder Nermina Kundic en StAB voorzitter Hans-Robert van der Doe
 • 18.15 Schoon, heel, veilig (KVO) door Debora Lenten, KVO-manager
 • 18.30 Resultaten bedrijfsbezoeken Het Broek, Lotte van Alfen, ODRA
 • 18.45 DOR & DOL (Digitaal Opkopers Register en -Loket), door Melissa Jochemsen en Emiel Mensink (adviseurs Veiligheid, gemeente Arnhem)
 • 19.00 MMA (Meld Misdaad Anoniem), door Linda Poland (MMA) en Emiel Mensink
 • 19.15 Borrel

De bijeenkomst is voor elke ondernemer op het bedrijventerrein waardevol. U komt toch ook? En neemt u uw buurman mee?

Aanvang: 17.30 u
Einde: 19.15 u
Locatie: volgt
Aansluitend borrel

Aanmelden