WAT IS ER BEREIKT

Het bedrijventerrein is uw visitekaartje. Onder de vlag van StAB is de Bedrijventerrein Contactgroep (BC) sinds 2010 op De Overmaat actief om het bedrijventerrein een levendige, verzorgde en aantrekkelijke uitstraling te geven. De BC heeft door vruchtbare samenwerking met de gemeente al veel bereikt.

Bewegwijzering
Op 8 februari 2012 is de nieuwe bewegwijzering officieel en met een feestelijk tintje in gebruik genomen. Gelijktijdig heeft de gemeente er voor gezorgd dat de vermelding op de bewegwijzeringsborden op de aanrijroutes zijn aangepast.

Bedrijfsbezoeken
Periodiek legt StAB bedrijfsbezoeken af om de wensen en plannen van bedrijven in kaart te brengen. Ook polst zij continu belangstelling voor collectieve aangelegenheden zoals glasvezel, energie, zonnepanelen en surveillance. Wensen zijn, waar mogelijk, uitgevoerd.

Verkeersmaatregelen
Door het aanbrengen van parkeervakbelijning, gele strepen waar niet geparkeerd mag worden, aanpassing van de belijning bij de kruising voor ANAC/Mantel Scooters en het plaatsen van extra verlichting op donkere plekken is de verkeersoverlast (hard rijden, hoge parkeerdruk, gevaarlijke parkeersituaties en parkeeroverlast in het weekend) grotendeels opgelost. De verkeersveiligheid is hiermee enorm verbeterd.

Veilig, schoon en toegankelijk
De Overmaat heeft Collectieve surveillance, De surveillanten maken melding van zwerfafval en is er extra aandacht voor hangjongeren en ongewenste bezoekers. De veiligheid is hiermee toegenomen en het bedrijventerrein oogt schoon.

Openbaar groen
Enkele bedrijven hebben samen geïnvesteerd in beplanting van de groenstrook. Op de rest van het bedrijventerrein is het openbaar groen verwijderd en is gras ingezaaid. Dat zorgt voor een frisse en opgeruimde uitstraling en maakt onderhoud eenvoudiger.

Pilot camerabewaking
In 2015 hebben bedrijven subsidieaanvragen ingediend bij het Fonds Veilig Ondernemen van de gemeente Arnhem voor camerabeveiliging. Gelijktijdig heeft de gemeente een nieuw beleidskader privacyvraagstukken bepaald: het beleid voor het vastleggen van data is ‘nee, tenzij’. Daarmee is de pilot camerabewaking een ‘mission impossible’ en is het voortijdig beëindigd. Dit beleidskader is nog steeds van kracht en maakt camerabewaking vooralsnog onmogelijk.

En verder zorgt de BC voor:

  • bedrijvenbijeenkomsten;
  • monitoring van de parkeerdruk;
  • schoonmaken van het bedrijventerrein tijdens een gezamenlijke schoonmaakactie met alle open bedrijventerreinen in Arnhem;
  • verhogen deelname Collectieve Surveillance;
  • individuele bedrijfsbezoeken;
  • verbetering uitstraling van het openbaar en privaat terrein.
 

Laatste nieuws

wijkagent Edwin Addink

Op StAB met wijkagent Edwin Addink

Wijkagent Edwin Addink heeft samen met zijn collega Sabrina Puijn de wijk Rijkerswoerd onder zijn hoede. Daar vallen ook de bedrijventerreinen Rijkerswoerd en De Overmaat onder. Zij vertellen over hun ervaringen.

Lees verder >
kaart klimaatadaptatie Arnhem

Nieuwe subsidieregeling groen

Samen met de gemeente Arnhem stimuleren wij al enkele jaren dat ondernemers hun eigen bedrijfsterrein vergroenen. Oók financieel. De subsidieregeling van de gemeente Arnhem is gewijzigd en biedt meer financiële ruimte voor een groter pakket maatregelen.

Lees verder >

Bijeenkomsten

Platform bedrijventerreinen

Chainels is het nieuwe besloten digitale platform voor ondernemers op de StAB-bedrijventerreinen. Het gebruik van Chainels is gratis.

Op StAB met wijkagent Edwin Addink

Wijkagent Edwin Addink heeft samen met zijn collega Sabrina Puijn de wijk Rijkerswoerd onder zijn hoede. Daar vallen ook de bedrijventerreinen Rijkerswoerd en De Overmaat onder. Zij vertellen over hun ervaringen.

Nieuwe subsidieregeling groen

Samen met de gemeente Arnhem stimuleren wij al enkele jaren dat ondernemers hun eigen bedrijfsterrein vergroenen. Oók financieel. De subsidieregeling van de gemeente Arnhem is gewijzigd en biedt meer financiële ruimte voor een groter pakket maatregelen.

Noodfonds SOFA

SOFA stelt, vanwege de Coronacrisis, een tijdelijk noodfonds van € 300.000,- tot 1 juli beschikbaar voor projecten/initiatieven van een collectief van ondernemers die de economische schade van het virus beperken.