WAT IS ER BEREIKT

Het bedrijventerrein is uw visitekaartje. Onder de vlag van StAB is de Bedrijventerrein Contactgroep (BC) sinds 2010 op De Overmaat actief om het bedrijventerrein een levendige, verzorgde en aantrekkelijke uitstraling te geven. De BC heeft door vruchtbare samenwerking met de gemeente al veel bereikt.

Bewegwijzering
Op 8 februari 2012 is de nieuwe bewegwijzering officieel en met een feestelijk tintje in gebruik genomen. Gelijktijdig heeft de gemeente er voor gezorgd dat de vermelding op de bewegwijzeringsborden op de aanrijroutes zijn aangepast.

Bedrijfsbezoeken
Periodiek legt StAB bedrijfsbezoeken af om de wensen en plannen van bedrijven in kaart te brengen. Ook polst zij continu belangstelling voor collectieve aangelegenheden zoals glasvezel, energie, zonnepanelen en surveillance. Wensen zijn, waar mogelijk, uitgevoerd.

Verkeersmaatregelen
Door het aanbrengen van parkeervakbelijning, gele strepen waar niet geparkeerd mag worden, aanpassing van de belijning bij de kruising voor ANAC/Mantel Scooters en het plaatsen van extra verlichting op donkere plekken is de verkeersoverlast (hard rijden, hoge parkeerdruk, gevaarlijke parkeersituaties en parkeeroverlast in het weekend) grotendeels opgelost. De verkeersveiligheid is hiermee enorm verbeterd.

Veilig, schoon en toegankelijk
De Overmaat heeft Collectieve surveillance, De surveillanten maken melding van zwerfafval en is er extra aandacht voor hangjongeren en ongewenste bezoekers. De veiligheid is hiermee toegenomen en het bedrijventerrein oogt schoon.

Openbaar groen
Enkele bedrijven hebben samen geïnvesteerd in beplanting van de groenstrook. Op de rest van het bedrijventerrein is het openbaar groen verwijderd en is gras ingezaaid. Dat zorgt voor een frisse en opgeruimde uitstraling en maakt onderhoud eenvoudiger.

Pilot camerabewaking
In 2015 hebben bedrijven subsidieaanvragen ingediend bij het Fonds Veilig Ondernemen van de gemeente Arnhem voor camerabeveiliging. Gelijktijdig heeft de gemeente een nieuw beleidskader privacyvraagstukken bepaald: het beleid voor het vastleggen van data is ‘nee, tenzij’. Daarmee is de pilot camerabewaking een ‘mission impossible’ en is het voortijdig beëindigd. Dit beleidskader is nog steeds van kracht en maakt camerabewaking vooralsnog onmogelijk.

En verder zorgt de BC voor:

  • bedrijvenbijeenkomsten;
  • monitoring van de parkeerdruk;
  • schoonmaken van het bedrijventerrein tijdens een gezamenlijke schoonmaakactie met alle open bedrijventerreinen in Arnhem;
  • verhogen deelname Collectieve Surveillance;
  • individuele bedrijfsbezoeken;
  • verbetering uitstraling van het openbaar en privaat terrein.
 

Laatste nieuws

Reanimatiecursus

Op 28 en 29 oktober organiseert StAB een gratis reanimatiecursus voor werknemers van bedrijven op onze bedrijventerreinen. Interesse? Laat het z.s.m. weten!

Lees verder >

KVO-B

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) waarborgt een veilige bedrijfsomgeving. Daarom willen we deze verkrijgen. Het zorgt ook voor de onderbouwing van camerabewaking.

Lees verder >

Verhoogde veiligheid door AED’s

Wethouder Jan van Dellen heeft de eerste AED onlangs in gebruik gesteld. Op alle StAB bedrijventerreinen hangen nu 24/7 bereikbare AED’s. Check waar de AED op jouw bedrijventerrein hangt: aed-locatie.nl.

Lees verder >

Bijeenkomsten

24 oktober | Informatiebijeenkomst energiescans

De gemeente organiseert op 24 oktober een ondernemersbijeenkomst over de meldingsplicht energiebesparing en subsidiemogelijkheden voor energiescans. Ook voor bedrijven die niet aan de meldingsplicht hoeven te voldoen! Nadere informatie volgt.