Wat is er bereikt?

De Bedrijventerrein Contactgroep (BC) is sinds 2010 op Het Broek onder de vlag van de stichting actief om het bedrijventerrein een levendige, goed verzorgde en aantrekkelijke vestigingsuitstraling te geven. Waar heeft de BC zich de afgelopen jaren voor ingezet en wat is er bereikt?

Vergroening 
Een groene omgeving werkt prettiger. Het vergroenen van Het Broek doe we samen. Schildersbedrijf de Kleermaeker en Mantel Headquarters zijn de koplopers, die hun perceel groener hebben gemaakt. U doet toch ook mee? De mogelijkheden hebben wij voor u op een rijtje gezet en vindt u hier.

Nieuw beeldmerk en bewegwijzering
Bedrijventerreinen zijn gevoelsmatig ondoorgrondelijke doolhoven. Bereikbaarheid en herkenbaarheid zijn daarom belangrijk. Met financiële steun van StAB is een fris beeldmerk met nieuwe bewegwijzeringborden ontwikkeld. Elke straat op Het Broek is nu goed vindbaar.

Verbinding door intentieverklaring
Zichtbaarheid is cruciaal. Niet alleen voor (potentiële) klanten, maar ook voor bedrijven onderling op een bedrijventerrein. Waarom van ver halen als het ook dichtbij kan? Ondernemers op Het Broek zoeken bewust verbinding met elkaar. Ze hebben hieraan invulling gegeven met de intentieverklaring: ‘Samen beter ondernemen op bedrijventerrein Het Broek’.

Wilt u actief bijdragen door de intentieverklaring te ondertekenen? Laat het dan weten via het contactformulier.

Oplossing onveilige verkeerssituaties
De Bedrijventerrein Contactgroep heeft met de gemeente oplossingen besproken en doorgevoerd voor verkeersknelpunten.

 • Extra duidelijke markering voor fietsers bij rotonde Zevenaarseweg/P. Calandweg
 • Terugplaatsen haaientanden op het kruispunt Simon Stevinweg en Pieter Calandweg
 • Vernieuwing asfalt en belijning Driepoortenweg-Bruningweg
 • Gevaarlijke situaties Pieter Calandweg en Johannes Huddeweg door aan beide zijden geparkeerde auto’s, door aanbrengen parkeervakbelijning
 • Invoeren eenrichtingsverkeer Blankenweg
 • Correcte aanduiding van de beperkingen bij het viaduct aan de Driepoortenweg
 • Gevaarlijke situaties door te hoge putdeksels
 • Aanpassing gevaarlijke kruising/bocht bij de Bruningweg
 • Intensiever snoeien aanzichtplaatsen bedrijventerreinen
 • het trappetje van de Leemansweg naar de Westervoortsedijk is verwijderd (werd veel gebruikt door bezoekers zorgzone)


En verder zorgt de BC voor

 • bedrijvenbijeenkomsten
 • monitoring van de zorgzone aan de Oude Veerweg en oplossing van daarmee gepaard gaande problemen
 • schoonmaken van het bedrijventerrein tijdens een gezamenlijke schoonmaakactie met alle open bedrijventerreinen in Arnhem
 • verhogen aantal deelnemers aan Collectieve Surveillance
 • contact met ROC RijnIJssel en HAN voor een betere match tussen opleidingen en wensen bedrijven en uitvoeren van projecten
 • individuele bedrijfsbezoeken, waarbij de wensen en plannen van bedrijven in beeld worden gebracht


Overlastsituaties melden bij wijkagent Het Broek

Henk Westerhof en René Huls zijn de gebiedsagenten voor bedrijventerrein en woonwijk Het Broek. Zij vragen ondernemers om zaken die aandacht vragen te melden. Zij zijn bereikbaar via 0900-8844 of per e-mail henk.westerhof@politie.nl. 

Laatste nieuws

Ondernemersalert

Handel integer en vertrouw op je onderbuikgevoel. Tot die slotsom zijn we gekomen na het Ondernemers Alert. Een bijeenkomst die StAB samen met gemeente Arnhem en PVO heeft georganiseerd over criminaliteit en ondermijning.

Lees verder >

StAB brengt Stemhulp uit

Met de gemeentelijke verkiezingen voor de deur, hebben we een handig hulpmiddel voor u ontwikkeld: de StAB-stemhulp.
StAB heeft alle politieke partijen gevraagd naar hun standpunten over belangrijke thema’s voor onze bedrijventerreinen.

Lees verder >

Bijeenkomsten

Geplande bijeenkomsten zijn, conform de landelijke maatregelen in verband met het Coronavirus, tot nader orde uitgesteld.