WAT IS ER BEREIKT

De Bedrijventerrein Contactgroep (BC) is sinds 2010 op Het Broek onder de vlag van de stichting actief om het bedrijventerrein een levendige, goed verzorgde en aantrekkelijke vestigingsuitstraling te geven. Waar heeft de BC zich de afgelopen jaren voor ingezet en wat is er bereikt?

Oplossing onveilige verkeerssituaties
De Bedrijventerrein Contactgroep heeft met de gemeente oplossingen besproken en doorgevoerd voor verkeersknelpunten.

 • Extra duidelijke markering voor fietsers bij rotonde Zevenaarseweg/P. Calandweg
 • Terugplaatsen haaientanden op het kruispunt Simon Stevinweg en Pieter Calandweg
 • Vernieuwing asfalt en belijning Driepoortenweg-Bruningweg
 • Gevaarlijke situaties Pieter Calandweg en Johannes Huddeweg door aan beide zijden geparkeerde auto’s, door aanbrengen parkeervakbelijning
 • Invoeren eenrichtingsverkeer Blankenweg
 • Correcte aanduiding van de beperkingen bij het viaduct aan de Driepoortenweg
 • Gevaarlijke situaties door te hoge putdeksels
 • Aanpassing gevaarlijke kruising/bocht bij de Bruningweg
 • Intensiever snoeien aanzichtplaatsen bedrijventerreinen
 • het trappetje van de Leemansweg naar de Westervoortsedijk is verwijderd (werd veel gebruikt door bezoekers zorgzone)

En verder zorgt de BC voor

 • bedrijvenbijeenkomsten
 • monitoring van de zorgzone aan de Oude Veerweg en oplossing van daarmee gepaard gaande problemen
 • schoonmaken van het bedrijventerrein tijdens een gezamenlijke schoonmaakactie met alle open bedrijventerreinen in Arnhem
 • verhogen aantal deelnemers aan Collectieve Surveillance
 • contact met ROC RijnIJssel en HAN voor een betere match tussen opleidingen en wensen bedrijven en uitvoeren van projecten
 • individuele bedrijfsbezoeken, waarbij de wensen en plannen van bedrijven in beeld worden gebracht

Overlastsituaties melden bij gebiedsagent Het Broek
Marion Kleij is de gebiedsagent voor bedrijventerrein en woonwijk Het Broek. Zij vraagt ondernemers om zaken die haar aandacht vragen te melden. Marion is bereikbaar via 0900-8844 of per e-mail marion.kleij@gelderland-midden.politie.nl. Daarnaast houdt zij iedere dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur en iedere donderdag van 14.00 tot 15.00 uur spreekuur in de wijkwinkel aan de Johan de Wittlaan 301.

Laatste nieuws

Bijeenkomsten

Klimaatcafé: temperatuur van de stad

Op 28 februari vanaf 20.00 uur, Showroom Arnhem. Voorzitter Het Broek en bestuurslid StAB, Angelique van Wissen, pitcht vergroening entrees bedrijventerreinen. 

Brainstorm beleidsplan 2019-2022

Woensdag 27 maart om 16.30 uur bij Ondernemerscentrum Vlamoven aan de Vlamoven 34. Besloten bijeenkomst voor alle leden van de Bedrijventerrein Contactgroepen.