WAT IS ER BEREIKT

Het bedrijventerrein is uw visitekaartje. Onder de vlag van StAB is de Bedrijventerrein Contactgroep (BC) sinds 2010 op Rijkerswoerd actief om het bedrijventerrein een levendige, verzorgde en aantrekkelijke uitstraling te geven. Waar heeft de BC zich de afgelopen jaren voor ingezet en wat is er bereikt?

Schoonmaakdag
Op bedrijventerrein Rijkerswoerd is het initiatief ontstaan om op één dag met alle ondernemers het bedrijventerrein zwerfafvalvrij te maken. Dit initiatief hebben de openbare bedrijventerreinen overgenomen. In totaal is er 1.100 kg zwerfvuil ingezameld. De saamhorigheid was groot en deelnemers waren enthousiast over de sfeer en het resultaat.

Hangjongeren
Bedrijventerrein Rijkerswoerd is een geliefde plek voor hangjongeren. Het is daarom een blijvend punt van aandacht van de Bedrijventerrein Contactgroep. Door inspanningen van de wijkagent en Securitas heeft deze problematiek zich gestabiliseerd. We vragen u melding te maken als u hangjongeren constateert op het bedrijventerrein via het meldingenformulier.

Bedrijfsbezoeken
In 2013 heeft StAB de meeste bedrijven op Rijkerswoerd bezocht om inzicht te krijgen naar hun plannen op hun bedrijfslocatie, wensen ten aanzien van de omgeving en belangstelling voor collectieve zaken als glasvezel, energie, zonnepanelen en surveillance.

Verbetering parkeersituatie openbare weg
Om een betere parkeersituatie te realiseren waarbij de verkeersveiligheid verbetert en de overlast vermindert hebben de bedrijven, het StAB en de gemeente in 2012 een plan gemaakt. Er zijn markeringen voor parkeervakken en laad- en losplaatsen aangebracht. Hiermee is de parkeersituatie aanzienlijk verbeterd.

Verkeersonderzoek
In 2014 is een verkeersonderzoek uitgevoerd in opdracht van StAB en de gemeente Arnhem. Aanleiding voor het onderzoek was:

  • de resterende parkeerproblematiek, ondanks de verbeteringen door aangebrachte parkeervakbelijning;
  • de verkeersdruk rond de ontsluiting van het bedrijventerrein op de Marga Klompélaan.

Eenvoudige verkeerverbeteringsmaatregelen zijn uitgevoerd. De kosten voor de ingrijpende maatregelen om de parkeerdruk en de ontsluitingsproblemen op te lossen kon de gemeente niet legitimeren. Intussen is wel de bewegwijzering op de Burgemeester Matsersingel en Marga Klompélaan naar het CBR verbeterd.

Bewegwijzering en straatverlichting
Tegelijk met De Overmaat heeft bedrijventerrein Rijkerswoerd in 2012 nieuwe bewegwijzering gekregen en is de vermelding op de verwijsborden van de hoofd aanrijroutes aangepast. Daarnaast zijn de lampen in de openbare verlichting vervangen door LED-lampen.

Pilot camerabewaking
In 2015 hebben bedrijven subsidieaanvragen ingediend bij het Fonds Veilig Ondernemen van de gemeente Arnhem voor camerabeveiliging. Gelijktijdig heeft de gemeente een nieuw beleidskader privacyvraagstukken bepaald: het beleid voor het vastleggen van data is ‘nee, tenzij’. Daarmee is de pilot camerabewaking een ‘mission impossible’ en is het voortijdig beëindigd. Dit beleidskader is nog steeds van kracht en maakt camerabewaking vooralsnog onmogelijk.

Vergroening van Rijkerswoerd
Een groene omgeving werkt prettiger. Bovendien is er simpelweg een noodzaak: klimaatverandering leidt tot hittestress in de stenen woestijn van het bedrijventerrein. Het vergroenen van Rijkerswoerd doe je samen: Alutech is de koploper, die zijn perceel groener maakt. U doet toch ook mee? De mogelijkheden hebben wij voor u op een rijtje gezet en vindt u hier.

Gezamenlijk met De Overmaat

  • aandacht voor hangjongeren
  • veiligheid
  • verbeteringen infrastructuur
  • bedrijvenbijeenkomsten

Laatste nieuws

Ondernemersalert

Handel integer en vertrouw op je onderbuikgevoel. Tot die slotsom zijn we gekomen na het Ondernemers Alert. Een bijeenkomst die StAB samen met gemeente Arnhem en PVO heeft georganiseerd over criminaliteit en ondermijning.

Lees verder >

StAB brengt Stemhulp uit

Met de gemeentelijke verkiezingen voor de deur, hebben we een handig hulpmiddel voor u ontwikkeld: de StAB-stemhulp.
StAB heeft alle politieke partijen gevraagd naar hun standpunten over belangrijke thema’s voor onze bedrijventerreinen.

Lees verder >

Bijeenkomsten

Ondernemersalert

Handel integer en vertrouw op je onderbuikgevoel. Tot die slotsom zijn we gekomen na het Ondernemers Alert. Een bijeenkomst die StAB samen met gemeente Arnhem en PVO heeft georganiseerd over criminaliteit en ondermijning.

StAB brengt Stemhulp uit

Met de gemeentelijke verkiezingen voor de deur, hebben we een handig hulpmiddel voor u ontwikkeld: de StAB-stemhulp.
StAB heeft alle politieke partijen gevraagd naar hun standpunten over belangrijke thema’s voor onze bedrijventerreinen.

Platform bedrijventerreinen

Chainels is het nieuwe besloten digitale platform voor ondernemers op de StAB-bedrijventerreinen. Het gebruik van Chainels is gratis.