WAT IS ER BEREIKT

Het bedrijventerrein is uw visitekaartje. Onder de vlag van StAB is de Bedrijventerrein Contactgroep (BC) sinds 2010 op Rijkerswoerd actief om het bedrijventerrein een levendige, verzorgde en aantrekkelijke uitstraling te geven. Waar heeft de BC zich de afgelopen jaren voor ingezet en wat is er bereikt?

Schoonmaakdag
Op bedrijventerrein Rijkerswoerd is het initiatief ontstaan om op één dag met alle ondernemers het bedrijventerrein zwerfafvalvrij te maken. Dit initiatief hebben de openbare bedrijventerreinen overgenomen. In totaal is er 1.100 kg zwerfvuil ingezameld. De saamhorigheid was groot en deelnemers waren enthousiast over de sfeer en het resultaat.

Hangjongeren
Bedrijventerrein Rijkerswoerd is een geliefde plek voor hangjongeren. Het is daarom een blijvend punt van aandacht van de Bedrijventerrein Contactgroep. Door inspanningen van de wijkagent en Securitas heeft deze problematiek zich gestabiliseerd. We vragen u melding te maken als u hangjongeren constateert op het bedrijventerrein via het meldingenformulier.

Bedrijfsbezoeken
In 2013 heeft StAB de meeste bedrijven op Rijkerswoerd bezocht om inzicht te krijgen naar hun plannen op hun bedrijfslocatie, wensen ten aanzien van de omgeving en belangstelling voor collectieve zaken als glasvezel, energie, zonnepanelen en surveillance.

Verbetering parkeersituatie openbare weg
Om een betere parkeersituatie te realiseren waarbij de verkeersveiligheid verbetert en de overlast vermindert hebben de bedrijven, het StAB en de gemeente in 2012 een plan gemaakt. Er zijn markeringen voor parkeervakken en laad- en losplaatsen aangebracht. Hiermee is de parkeersituatie aanzienlijk verbeterd.

Verkeersonderzoek
In 2014 is een verkeersonderzoek uitgevoerd in opdracht van StAB en de gemeente Arnhem. Aanleiding voor het onderzoek was:

  • de resterende parkeerproblematiek, ondanks de verbeteringen door aangebrachte parkeervakbelijning;
  • de verkeersdruk rond de ontsluiting van het bedrijventerrein op de Marga Klompélaan.

Eenvoudige verkeerverbeteringsmaatregelen zijn uitgevoerd. De kosten voor de ingrijpende maatregelen om de parkeerdruk en de ontsluitingsproblemen op te lossen kon de gemeente niet legitimeren. Intussen is wel de bewegwijzering op de Burgemeester Matsersingel en Marga Klompélaan naar het CBR verbeterd.

Bewegwijzering en straatverlichting
Tegelijk met De Overmaat heeft bedrijventerrein Rijkerswoerd in 2012 nieuwe bewegwijzering gekregen en is de vermelding op de verwijsborden van de hoofd aanrijroutes aangepast. Daarnaast zijn de lampen in de openbare verlichting vervangen door LED-lampen.

Pilot camerabewaking
In 2015 hebben bedrijven subsidieaanvragen ingediend bij het Fonds Veilig Ondernemen van de gemeente Arnhem voor camerabeveiliging. Gelijktijdig heeft de gemeente een nieuw beleidskader privacyvraagstukken bepaald: het beleid voor het vastleggen van data is ‘nee, tenzij’. Daarmee is de pilot camerabewaking een ‘mission impossible’ en is het voortijdig beëindigd. Dit beleidskader is nog steeds van kracht en maakt camerabewaking vooralsnog onmogelijk.

Laatste nieuws

Met Fixi eenvoudig melden

De gemeente is overgestapt op het nieuwe meldingssysteem Fixi. Download de app en maak eenvoudig melding van bijvoorbeeld kapotte lantaarnpalen, overvolle prullenbakken of losliggende stoeptegels.

Lees verder >

Werkzaamheden rotonde P. Calandweg

Bij de rotonde P. Calandweg – Oude Zevenaarseweg gebeuren veel fietsongelukken. Van maandag 2 december 06.00 uur t/m vrijdag 20 december 17.00 uur wordt gewerkt aan verbetering van de veiligheid en is het werkgebied afgesloten.

Lees verder >

Bijeenkomsten

20 februari | Energy Café

Informatie over energiebesparing ook bij het Energy Café van het netwerk Energie Made in Arnhem van 16.00-18.00 uur.

20 april | Energy Event

Kom naar het Energy Event bij Koffiebranderij Peeze. Directeur Timmo Terpstra laat zien wat zij doen aan verduurzaming. Een energieke avond van 17.00-19.00 uur boordevol besparings- en subsidiemogelijkheden.