Bedrijventerrein Contactgroep RijnPark

Bedrijventerrein Contactgroep (BC) RijnPark bestaat uit gedreven ondernemers en vastgoedeigenaren die gevestigd zijn op bedrijventerrein RijnPark. Zij zijn de ‘ogen en oren’ van de ondernemers en StAB en zorgen voor de kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein en verbinding tussen bedrijven.

Leden BC RijnPark

  • Tim Bensink, Bensink Beheer, tim@bensinkbeheer.nl (voorzitter)
  • Rob van Amerongen
  • Erik Borst, Borst Vastgoed, erik@borstvastgoed.nl
  • Bastiaan Klein Herenbrink, Mach4Metal, bastiaan@mach4metal.com
  • Enno van Werkum, K3 Delta, i.reerink@k3delta.nl

Heeft u zaken die de aandacht van de BC verdienen? Vul het contactformulier in of stuur rechtstreeks een e-mail naar één van de BC-leden.

Laatste nieuws

Ondernemersalert

Handel integer en vertrouw op je onderbuikgevoel. Tot die slotsom zijn we gekomen na het Ondernemers Alert. Een bijeenkomst die StAB samen met gemeente Arnhem en PVO heeft georganiseerd over criminaliteit en ondermijning.

Lees verder >

StAB brengt Stemhulp uit

Met de gemeentelijke verkiezingen voor de deur, hebben we een handig hulpmiddel voor u ontwikkeld: de StAB-stemhulp.
StAB heeft alle politieke partijen gevraagd naar hun standpunten over belangrijke thema’s voor onze bedrijventerreinen.

Lees verder >

Bijeenkomsten