KARAKTERSTIEK EN BESTEMMINGSPLAN

Karakteristiek

Op RijnPark (30 ha) zijn zo’n 135 bedrijven gevestigd met onder andere (innovatieve) kleinschalige industrie, detailhandel en zakelijke dienstverlening. Het is een bedrijventerrein in transitie. Door grootschalige herontwikkeling heeft RijnPark een ander karakter gekregen. Groen en blauw hebben meer aandacht. Industrie verdwijnt, kantoren, verzamelgebouwen en atelierwoningen komen daarvoor in de plaats.

Overgangsgebied
De Rijn met de Nieuwe Haven aan de rand van het bedrijventerrein vormt een sterk beeldbepalend element, met de Westervoortsedijk als belangrijke toegangspoort naar de stad. RijnPark is een overgangsgebied tussen enerzijds het uitbreidende stadscentrum met woningen en anderzijds de bedrijventerreinen Het Broek en Industriepark Kleefse Waard met een meer industriële uitstraling.

Ligging
Aan de noord-noordoostzijde begrenst De Boulevard Heuvelink en het spooremplacement het terrein. In het westen wordt het gebied begrensd door de John Frostbrug, aan de zuidzijde door de Rijn en aan de noordzijde vormt de Dr. C. Lelyweg de grens van het bedrijventerrein. RijnPark ligt op loopafstand van het centrum van Arnhem en bij de uitvalswegen naar de A12 en A348.

Bestemmingsplannen

Voor RijnPark is sprake van twee nieuwe bestemmingsplannen.

Westelijk gebied (vastgesteld)

Het geldende bestemmingsplan ‘Fluvium Midden-Westervoortsedijk West-‘ dateert van 2018 en kunt u inzien via deze link. Vul in het zoekveld uw adres in. In de bovenbalk klikt u op bestemmingsplannen, waarna u in de rechterbalk het betreffende plan kunt aanklikken.

Oostelijk gebied (in ontwikkeling)

In 2014 is een eerste aanzet gegeven voor een nieuw bestemmingsplan Westervoortsedijk Oost (werktitel) voor het oostelijk deel van Rijnpark, exclusief het deelgebied Dr. C. Lelyweg. Dit deelgebied valt in de huidige situatie nog onder het bestemmingsplan van Het Broek en behoort in het nieuwe bestemmingsplan tot RijnPark Oost. De gemeente is van plan in 2019 een nieuw bestemmingsplan in procedure te brengen, waarbij de resultaten uit de Toekomstvisie RijnPark meegenomen worden. 

Laatste nieuws

Provincie omarmt vergroeningsinitiatief

“De bedrijventerreinen toekomstbestendig. Dat is de doelstelling van de provincie Gelderland. Arnhem is met de vergroening van de entrees een voorbeeld voor de rest van de provincie”, aldus Frank Gruizinga, provincie Gelderland.

Lees verder >

StAB in de media

‘Bedrijventerreinen zijn de parels van de stad. Vergroening geeft ze nog meer glans’. Wethouder Jan van Dellen en StAB-voorzitter Niels Bruil aan het woord over toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Lees verder >

Arnhems Compliment

Ken je een bedrijf dat zich afgelopen jaar bijzonder heeft ingezet voor de Arnhemse samenleving? Draag dat bedrijf dan voor voor het Arnhems Compliment!

Lees verder >

Bijeenkomsten