Wat is er bereikt

Het bedrijventerrein is uw visitekaartje. Onder de vlag van StAB is de Bedrijventerrein Contactgroep (BC) sinds 2010 op RijnPark actief om het bedrijventerrein een levendige, verzorgde en aantrekkelijke uitstraling te geven. Waar heeft de BC zich de afgelopen jaren voor ingezet en wat is er bereikt?

Nieuwe naam met beeldmerk
Aandacht voor blauw en groen is één van de speerpunten in de transitie van het bedrijventerrein. Dat vroeg om een nieuwe bedrijventerreinnaam. Westervoortsedijk heet sinds 24 juni 2016 RijnPark.

Visie 2.0 RijnPark
In vervolg op de StAB Toekomstvisie is er voor RijnPark in 2016 een Visie 2.0 uitgebracht. Die kunt u hier downloaden.

Vergroening van RijnPark
Een groene omgeving werkt en woont prettiger. Het vergroenen van Rijnpark inclusief het bewonersgebied doe je samen. Van Amerongen Berging, Mach4Metal, MTSA, Syncera a/d Rijn en K3 Groep zijn de koplopers, die hun perceel groener hebben gemaakt. U doet toch ook mee? De mogelijkheden hebben wij voor u op een rijtje gezet en vindt u hier.

Gevolgen wijziging bestemmingsplan
In 2015 is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding genomen, vanwege de nieuwbouw Nieuwe Kadekwartier, Centrum Oost. De BC is nauw betrokken geweest in de voorbereidende fase. Ondanks hun inspanningen hebben de nieuwbouw en het nieuwe bestemmingsplan voor een aantal bedrijven negatieve gevolgen voor hun toekomstige bedrijfsvoering. De betreffende bedrijven hebben daarom hun zienswijze ingediend en zijn een juridische procedure tegen de gemeente gestart. Op uitnodiging van het StAB heeft eind 2015 een aantal raadsfracties drie bedrijven bezocht die ernstig in hun bedrijfsactiviteiten dreigen te worden beperkt. De raadsleden zijn zich na het bezoek bewust geworden van de consequenties.

Betaald parkeren Nieuwe Kadekwartier
De gemeente heeft in een deel van het Nieuwe Kadekwartier, waaronder de Veilingstraat, betaald parkeren ingevoerd. De BC vindt betaald parkeren op een bedrijventerrein onwenselijk. In overleg met de gemeente is getracht om tot een andere oplossing te komen voor de parkeerproblematiek. Een bevredigende oplossing is er nog altijd niet. 

Parkeerdruk Mercatorweg
Aan de Mercatorweg is aan de zijde van het Gelders Archief een parkeerverbod ingevoerd en aan de andere zijde zijn parkeervlakken gerealiseerd. Hierdoor is de parkeerdruk aanzienlijk verminderd.

Bedrijfsbezoeken
StAB bezoekt periodiek de bedrijven RijnPark om inzicht te krijgen in hun plannen op hun bedrijfslocatie, wensen ten aanzien van de omgeving en belangstelling voor collectieve zaken als glasvezel, energie, zonnepanelen en surveillance

En verder zorgt de BC voor:

  • bedrijvenbijeenkomsten;
  • periodieke gezamenlijke schoonmaakactie met alle open bedrijventerreinen in Arnhem waarbij iedereen helpt het bedrijventerrein afvalvrij en schoon te maken;
  • stimuleren deelname aan Collectieve Surveillance;
  • verbinding met ondernemers door individuele bedrijfsbezoeken.

Wilt u nader kennismaken met de BC? Neem dan contact op via het contactformulier.

Veilig, schoon en toegankelijk
RijnPark heeft collectieve surveillance. De surveillanten maken melding van zwerfafval en is er extra aandacht voor hangjongeren en ongewenste bezoekers. De veiligheid is hiermee toegenomen en het bedrijventerrein oogt schoon.

Laatste nieuws

wijkagent Edwin Addink

Op StAB met wijkagent Edwin Addink

Wijkagent Edwin Addink heeft samen met zijn collega Sabrina Puijn de wijk Rijkerswoerd onder zijn hoede. Daar vallen ook de bedrijventerreinen Rijkerswoerd en De Overmaat onder. Zij vertellen over hun ervaringen.

Lees verder >
kaart klimaatadaptatie Arnhem

Nieuwe subsidieregeling groen

Samen met de gemeente Arnhem stimuleren wij al enkele jaren dat ondernemers hun eigen bedrijfsterrein vergroenen. Oók financieel. De subsidieregeling van de gemeente Arnhem is gewijzigd en biedt meer financiële ruimte voor een groter pakket maatregelen.

Lees verder >

Bijeenkomsten