beeldmerk-stab-fc

Verbetering verkeerssituatie Bakenhof

Woensdag 6 februari om 12.00 uur, locatie volgt nog.

Bedrijventerreinbijeenkomst voor alle ondernemers op bedrijventerrein Bakenhof.

Bedrijventerrein Contactgroep Bakenhof werkt samen met de gemeente aan verbetering van de verkeersveiligheid en parkeren op het bedrijventerrein. Uitgewerkte voorstellen worden aan alle ondernemers voorgelegd. Kom ook om uw mening te geven!

Laat u even weten of u erbij bent? 

Laatste nieuws

Ondernemersalert

Handel integer en vertrouw op je onderbuikgevoel. Tot die slotsom zijn we gekomen na het Ondernemers Alert. Een bijeenkomst die StAB samen met gemeente Arnhem en PVO heeft georganiseerd over criminaliteit en ondermijning.

Lees verder >

StAB brengt Stemhulp uit

Met de gemeentelijke verkiezingen voor de deur, hebben we een handig hulpmiddel voor u ontwikkeld: de StAB-stemhulp.
StAB heeft alle politieke partijen gevraagd naar hun standpunten over belangrijke thema’s voor onze bedrijventerreinen.

Lees verder >

Bijeenkomsten