21 oktober | Ondertekening intentieverklaring KVO-B

Op 21 oktober ondertekent burgemeester Ahmed Marcouch samen met StAB, politie en brandweer de intentieverklaring KVO-B. Zo’n moment van betekenis willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom nodigen we jou als actieve ondernemer op onze bedrijventerreinen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

24 oktober | Informatiebijeenkomst energiescans

De gemeente organiseert op 24 oktober een ondernemersbijeenkomst over de meldingsplicht energiebesparing en subsidiemogelijkheden voor energiescans. Ook voor bedrijven die niet aan de meldingsplicht hoeven te voldoen. Meld u aan!

1 juli – bijeenkomst subsidie zonnepanelen

Laatste kans! De subsidieregeling wijzigt drastisch in 2020. De gemeente organiseert een informatiebijeenkomst en helpt bij het uitwerken van een businesscase!

5 september – Barbecue bedrijventerrein Bakenhof

Jaarlijkse bedrijventerreinbarbecue voor ondernemers en eigenaren op de Bakenhof.

AED op jouw perceel?

Veiligheid staat hoog op de prioriteitenlijst van StAB. We hebben AED’s besteld en zijn op zoek naar bedrijven die een AED een plek willen geven op hun private terrein.

Klimaatcafé: temperatuur van de stad

28 februari vanaf 20.00 uur, Showroom Arnhem: voorzitter Het Broek en bestuurslid StAB, Angelique van Wissen, pitcht vergroening entrees bedrijventerreinen. 

Ontbijtbijeenkomst Inkoopbeleid gemeente

26 maart 2019, 07.45 uur: doe uw voordeel met informatie over het Inkoopbeleid van de gemeente Arnhem.

Wethouder Jan van Dellen plant groen entree De Overmaat

18 april 2019, 16.30 uur: feestelijke bijeenkomst gerealiseerde vergroening entrees.

11 februari: bijeenkomst subsidie zonnepanelen

Bent u eigenaar van een pand met een dak van minimaal 150 m² met een grootverbruikaansluiting? Dan heeft u vast wel eens nagedacht over de voordelen van zonnepanelen.

Verbetering verkeerssituatie Bakenhof

Woensdag 6 februari om 12.00 uur, locatie volgt nog. Bedrijventerreinbijeenkomst voor alle ondernemers op bedrijventerrein Bakenhof.