1 juli – bijeenkomst subsidie zonnepanelen

Laatste kans! De subsidieregeling wijzigt drastisch in 2020. De gemeente organiseert een informatiebijeenkomst en helpt bij het uitwerken van een businesscase!

AED op jouw perceel?

Veiligheid staat hoog op de prioriteitenlijst van StAB. We hebben AED’s besteld en zijn op zoek naar bedrijven die een AED een plek willen geven op hun private terrein.

Klimaatcafé: temperatuur van de stad

28 februari vanaf 20.00 uur, Showroom Arnhem: voorzitter Het Broek en bestuurslid StAB, Angelique van Wissen, pitcht vergroening entrees bedrijventerreinen. 

Ontbijtbijeenkomst Inkoopbeleid gemeente

26 maart 2019, 07.45 uur: doe uw voordeel met informatie over het Inkoopbeleid van de gemeente Arnhem.

Wethouder Jan van Dellen plant groen entree De Overmaat

18 april 2019, 16.30 uur: feestelijke bijeenkomst gerealiseerde vergroening entrees.

11 februari: bijeenkomst subsidie zonnepanelen

Bent u eigenaar van een pand met een dak van minimaal 150 m² met een grootverbruikaansluiting? Dan heeft u vast wel eens nagedacht over de voordelen van zonnepanelen.

Verbetering verkeerssituatie Bakenhof

Woensdag 6 februari om 12.00 uur, locatie volgt nog. Bedrijventerreinbijeenkomst voor alle ondernemers op bedrijventerrein Bakenhof.

Brainstorm beleidsplan 2019-2022

Woensdag 27 maart om 16.30 uur bij Ondernemerscentrum Vlamoven aan de Vlamoven 34. Besloten bijeenkomst voor alle leden van de Bedrijventerrein Contactgroepen.

14 september 2018 – Kennismakingstoer raadsleden

Alle raadsleden, fractievolgers en collegeleden van de gemeente Arnhem nodigen wij uit voor een (hernieuwde) kennismakingstoer over de open Arnhemse bedrijventerreinen.