AED op jouw perceel?

Veiligheid staat hoog op de prioriteitenlijst van StAB. We hebben AED’s besteld en zijn op zoek naar bedrijven die een AED een plek willen geven op hun private terrein.

Groen is doen, nu!

Toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn schoon, veilig, duurzaam en leefbaar. Vergroening was een grote wens. Voor de entrees is het gelukt!

3 mei: onderhoud P. Calandweg

Herinrichting / onderhoud vanwege aanpassing fietspad. Daardoor verwacht oponthoud op 3 mei bij rotonde Zevenaarseweg/P. Calandweg.

StAB doet mee aan Bos Battle

De Gelderse Bos Battle: meer ruimte voor bomen. StAB doet mee onder het motto ‘ieder bedrijf een boom’. Op 8 mei Bos Battle Avond tijdens de regiotour voor Gelderse gemeenten. Dan horen wij of we in de prijzen vallen!

Feestelijke happening vergroende entrees

Net voor Pasen plantte wethouder Economische Zaken Jan van Dellen de laatste planten in het groenperk aan De Overmaat. Een stimulans voor individuele ondernemers.

Provincie omarmt vergroeningsinitiatief

“De bedrijventerreinen toekomstbestendig. Dat is de doelstelling van de provincie Gelderland. Arnhem is met de vergroening van de entrees een voorbeeld voor de rest van de provincie”, aldus Frank Gruizinga, provincie Gelderland.

StAB in de media

‘Bedrijventerreinen zijn de parels van de stad. Vergroening geeft ze nog meer glans’. Wethouder Jan van Dellen en StAB-voorzitter Niels Bruil aan het woord over toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Arnhems Compliment

Ken je een bedrijf dat zich afgelopen jaar bijzonder heeft ingezet voor de Arnhemse samenleving? Draag dat bedrijf dan voor voor het Arnhems Compliment!

Groen is doen!

StAB, gemeente Arnhem en provincie hebben de handen ineen geslagen om de entrees van de bedrijventerreinen te vergroenen. De aanpak is zeer zorgvuldig geweest en heeft een jaar in beslag genomen.