TARIEVEN COLLECTIEVE SURVEILLANCE

Wat kost deelname aan de Collectieve Surveillance
De kosten van deelname aan de collectieve surveillance voor 2023 bedragen (exclusief BTW) voor:

  • Pakket CS € 992,90 per jaar (€ 76,08 per maand)
  • Pakket CS met alarmopvolging € 1.144,98 per jaar (95,41 per maand)
  • voor kleine bedrijven / zelfstandigen is er een instaptarief van € 657,78 per jaar.


Kosten alarmafhandeling

Indien een deelnemer de alarmafhandeling tijdens de uren van het collectief door Securitas laat verzorgen, kost dit per keer € 68,77 en bij langer dan een uur werk € 25,31 per half uur meer.

Kosten bedrijfspanden met meer dan vijf voordeurdelers
De jaarbijdrage voor bedrijfspanden (ondernemerscentra etc.) met meer dan vijf voordeurdelers (onderhuurders) bedragen € 1.774,51 per jaar (€ 147,88 per maand) en voor bedrijfsverzamelgebouw met alarmopvolging € 2.322,10 per jaar (€ 193,51 per maand).

Aanvullende beveiligingsdiensten met korting
Als deelnemer van de collectieve surveillance kunt u ook aanvullende beveiligingdiensten afnemen. Securitas verleent dan 15% korting op de geldende ‘listprijzen’. Aanvullende diensten zijn bijvoorbeeld meldkamerdiensten, openen/sluiten van het pand en terreincontroles.

Met wie gaat u een overeenkomst aan?
Tussen de Stichting Arnhemse Bedrijventerrein (StAB) en de beveiligingsorganisatie (Securitas) is een raamovereenkomst van toepassing. Het deelnemende bedrijf en de beveiligingsorganisatie gaan een deelovereenkomst aan (volgens een bepaald model), die valt onder de raamovereenkomst. Conform de raamovereenkomst loopt de deelovereenkomst van het moment van aangaan (=1ste dag eerstvolgende maand) t/m 31 december en wordt stilzwijgend per jaar verlengd voor de duur van 12 maanden. Opzegging dient te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar.

Meer informatie over de overeenkomsten? Neem dan contact op met het stichtingsbureau.

Laatste nieuws

Ondernemersalert

Handel integer en vertrouw op je onderbuikgevoel. Tot die slotsom zijn we gekomen na het Ondernemers Alert. Een bijeenkomst die StAB samen met gemeente Arnhem en PVO heeft georganiseerd over criminaliteit en ondermijning.

Lees verder >

StAB brengt Stemhulp uit

Met de gemeentelijke verkiezingen voor de deur, hebben we een handig hulpmiddel voor u ontwikkeld: de StAB-stemhulp.
StAB heeft alle politieke partijen gevraagd naar hun standpunten over belangrijke thema’s voor onze bedrijventerreinen.

Lees verder >

Bijeenkomsten