WAT VALT ER ONDER COLLECTIEVE SURVEILLANCE

Surveillance in het openbaar gebied

 • Mobiele surveillance door Securitas op het bedrijventerrein van maandag t/m zaterdag tussen 20.00 ‘s avonds en 06.00 uur ‘s ochtends en op zon- en feestdagen tussen 00.00 en 00.00 uur;
 • controle van de bedrijfslocatie tot het hek of gevel pand bij verdachte situaties;
 • circa één keer per maand preventieve controle van ramen, deuren en hekken van het bedrijfspand in de collectieve surveillancetijd. Bevindingen van de controle worden gerapporteerd aan het betreffende bedrijf;
 • signalering en melding bij verantwoordelijke instanties van:
  – zwerfafval en defect straatmeubilair (waaronder de openbare verlichting);
  – verdachte situaties op het bedrijventerrein;
  – parkeren door vrachtwagens en personenauto’s op niet toegestane locaties;
  – verkeersgevaarlijke situaties o.a. door parkeren, opslag etc.;
  – brandgevaarlijke situaties o.a. opslag brandgevaarlijk materiaal op bedrijfslocaties;
  – overlastsituaties, zoals hangjongeren, drugsdealers en prostitutie;
  – directe communicatie met politie en hulpdiensten bij calamiteiten.

Alarmopvolging en begeleiding tijdens de collectieve surveillance-uren
Bent u aangesloten bij een meldkamer en doorgeschakeld naar Securitas, dan neemt de surveillant van het collectief na alarmmelding ter plaatse polshoogte (tot aan het hek of voordeur pand). Constateert de surveillant een calamiteit, dan stelt hij het waarschuwingsadres in kennis.

Neemt u als deelnemer aan het collectief een aanvullende dienst voor alarmafhandeling af van Securitas, dan schakelt de collectief surveillant bij een calamiteit een collega surveillant in voor verdere afhandeling (binnentreden etc.). Als geen sprake is van een calamiteit dan schakelt de collectief surveillant zelf het alarm uit.

Op uw verzoek kan Securitas het personeel begeleiden bij het verlaten van het bedrijfspand in de nachtelijke uren naar een auto of openbaar vervoerhalte.

Informatie, overleg en controle op de uitvoering

 • u wordt direct geïnformeerd over bijzondere voorvallen op uw terrein;
 • StAB ontvangt dagelijks informatie over bijzondere voorvallen op het bedrijventerrein en maandelijks over andere voorvallen en trends;
 • u krijgt periodiek via de nieuwsbrief van de stichting informatie over voorvallen, resultaten en trends op hun bedrijventerrein;
 • controle (o.a. audit) door StAB op de contractueel vastgelegde afspraken met de beveiligingsorganisatie;
 • eens per kwartaal afstemming tussen Bedrijventerrein Contactgroep en Securitas over de uitvoering en de resultaten van de surveillance.

Onderzoek naar andere beveiligingsmaatregelen
StAB onderzoekt met Securitas mogelijkheden van inzet van camera’s in het openbaar gebied, afsluiting door middel van groundbarriers etc.

Tarieven vindt u op de pagina tarieven.

Laatste nieuws

Met Fixi eenvoudig melden

De gemeente is overgestapt op het nieuwe meldingssysteem Fixi. Download de app en maak eenvoudig melding van bijvoorbeeld kapotte lantaarnpalen, overvolle prullenbakken of losliggende stoeptegels.

Lees verder >

Werkzaamheden rotonde P. Calandweg

Bij de rotonde P. Calandweg – Oude Zevenaarseweg gebeuren veel fietsongelukken. Van maandag 2 december 06.00 uur t/m vrijdag 20 december 17.00 uur wordt gewerkt aan verbetering van de veiligheid en is het werkgebied afgesloten.

Lees verder >

Bijeenkomsten

20 februari | Energy Café

Informatie over energiebesparing ook bij het Energy Café van het netwerk Energie Made in Arnhem van 16.00-18.00 uur.

20 april | Energy Event

Kom naar het Energy Event bij Koffiebranderij Peeze. Directeur Timmo Terpstra laat zien wat zij doen aan verduurzaming. Een energieke avond van 17.00-19.00 uur boordevol besparings- en subsidiemogelijkheden.