Bomen over bomen is niet genoeg

We willen allemaal dat de bedrijventerreinen aantrekkelijk zijn en – niet onbelangrijk – klimaatbestendig. Klimaatverandering zorgt voor hittestress en wateroverlast.

Vergroenen dus!
In opdracht van StAB is onderzocht hoe de bedrijventerreinen vergroend kunnen worden. Bomen, groene daken en gevels, met bloemrijk gras ingezaaide bermen, groene parkeerplaatsen, hagen langs hekwerken van bedrijven en parkjes en perkjes: het is allemaal uitgewerkt in een catalogus. De catalogus bevat maatregelen die op korte termijn mogelijk zijn op publiek en privaat terrein en, uiteraard, wat het gaat kosten. De basis voor de catalogus is gelegd in de werkboeken per bedrijventerrein. Daarin staan alle mogelijke vergroeningsmaatregelen op korte en lange termijn. De documenten:

Dat het bovendien concreet en snel kan is inmiddels bewezen. De eerste ondernemers hebben de handschoen opgepakt en hun perceel vergroend waar mogelijk: stenen eruit, struiken, planten, bomen erin en groene heggen langs hekwerken. Met de recent gestarte campagne groen-is-doen.nu zetten we een tandje bij om meer ondernemers aan te zetten tot vergroening. Zichtbaarheid van maatregelen in het openbaar gebied is daarbij een stimulans. Mede daarom realiseerden wij samen met de gemeente Arnhem en provincie Gelderland groene entrees van de bedrijventerreinen.

Maar daar mag het niet bij blijven
In het openbaar gebied is nog veel groene winst te behalen. Als één van de opdrachten zien wij dan ook om het beperkte arsenaal bomen op de bedrijventerreinen te vergroten. Verspreid over de bedrijventerreinen staan er in het openbaar gebied en op de private percelen enkele bomen. Van een robuuste bomenstructuur is echter geen sprake en op diverse locaties zijn de bomen er slecht aan toe. In de werkboeken is voorzien in herstel van bestaande situaties en opbouwen van een goede basisstructuur. De Gelderse Bos Battle biedt hoop om (een deel van) deze bomen ook daadwerkelijk te realiseren. De plannen liggen er: op naar de realisatie!

Laatste nieuws

kaart klimaatadaptatie Arnhem

Nieuwe subsidieregeling groen

Samen met de gemeente Arnhem stimuleren wij al enkele jaren dat ondernemers hun eigen bedrijfsterrein vergroenen. Oók financieel. De subsidieregeling van de gemeente Arnhem is gewijzigd en biedt meer financiële ruimte voor een groter pakket maatregelen.

Lees verder >

Noodfonds SOFA

SOFA stelt, vanwege de Coronacrisis, een tijdelijk noodfonds van € 300.000,- tot 1 juli beschikbaar voor projecten/initiatieven van een collectief van ondernemers die de economische schade van het virus beperken.

Lees verder >

Ondernemersverhalen

Het begon met het Coronavirus: ondernemersverhalen. “Leuk, die verhalen”, was een veelgehoorde reactie. En dus gaat StAB door met gesprekken met ondernemers op de bedrijventerreinen. Om te horen hoe het hun vergaat. Wil jij ook je verhaal kwijt? Laat het weten.

Lees verder >

Bijeenkomsten