Klimaatcafé: temperatuur van de stad

Op 28 februari vanaf 20.00 uur, Showroom Arnhem. Voorzitter Het Broek en bestuurslid StAB, Angelique van Wissen, pitcht vergroening entrees bedrijventerreinen. 

Op 28 februari organiseert ‘Arnhem Klimaatbestendig’ een Klimaatcafé met als thema ‘De temperatuur van de stad’. Hoe ver zijn we met het klimaatbestendig maken van Arnhem?

Het klimaatbestendig maken van de stad is een gemeenschappelijke opgave. In Arnhem werken bewoners, bedrijven, onderwijsinstellingen en non-profit organisaties samen om de stad beter bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Denk hierbij aan zware hoosbuien, hittestress en langere perioden van droogte. De afgelopen jaren is er al het nodige gebeurd om de inrichting van de stad te verbeteren, maar we zijn er nog niet.

De temperatuur van de stad
Een flink aantal Arnhemse initiatieven presenteert zich op het podium, zoals Park Beek op de Paasberg026RegentonArnhem TuiniertStichting Arnhemse Bedrijventerreinen, Groen van Prinstererstraat, Stadsgras, S-kwadraat en het Watermuseum. Wat hebben ze bereikt, wat zijn hun ambities, hoe hebben ze draagvlak gekregen en wat hebben ze nog nodig?

Wethouder Cathelijne Bouwkamp gaat vanuit haar bestuurlijke rol als wethouder Groen, Openbare Ruime en Duurzaamheid in op de klimaatbestendige ambities van de stad. Vervolgens is er ruimte voor een zaalgesprek. Varen we een goede, klimaatbestendige koers en hoe gaan we verder?

Zoals gebruikelijk wordt het programma afgesloten met een netwerkborrel om met elkaar na te praten. Wees welkom.

Datum: donderdag 28 februari 2019
Tijd: 20.00 – 21.30 uur, deuren open 19.30 uur
Locatie: Showroom Arnhem, Langstraat 20
Entree gratis

Laatste nieuws

Provincie omarmt vergroeningsinitiatief

“De bedrijventerreinen toekomstbestendig. Dat is de doelstelling van de provincie Gelderland. Arnhem is met de vergroening van de entrees een voorbeeld voor de rest van de provincie”, aldus Frank Gruizinga, provincie Gelderland.

Lees verder >

StAB in de media

‘Bedrijventerreinen zijn de parels van de stad. Vergroening geeft ze nog meer glans’. Wethouder Jan van Dellen en StAB-voorzitter Niels Bruil aan het woord over toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Lees verder >

Arnhems Compliment

Ken je een bedrijf dat zich afgelopen jaar bijzonder heeft ingezet voor de Arnhemse samenleving? Draag dat bedrijf dan voor voor het Arnhems Compliment!

Lees verder >

Bijeenkomsten