KVO: VOOR TOEKOMSTBESTENDIGE BEDRIJVENTERREINEN

Veiligheid is een groot goed. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) waarborgt een veilige bedrijfsomgeving. Daarom willen we deze graag verkrijgen voor onze bedrijventerreinen. Het KVO helpt om samen met de gemeente, politie en brandweer afspraken te maken over overlast, criminaliteit en onderhoud. Veiligheidsproblemen brengen we in kaart, we bedenken oplossingen en nemen maatregelen.

Wij willen graag weten wat uw veiligheidsgevoel op uw bedrijventerrein is. Daarnaast willen we inzichtelijk krijgen wat er daadwerkelijk aan incidenten voorkomt. Wij vragen u dan ook de enquête in te vullen via https://mkbnl.socratos.net/direct/stab. Uw ervaring telt!

Het KVO stelt een bepaald responspercentage verplicht vanwege de representativiteit. Uw bedrijf heeft ook een geprint exemplaar overhandigd gekregen op uw bezoekadres. U kunt zelf bepalen wat u het meest praktisch vindt om te reageren. Eén ingevuld exemplaar is voldoende. Heeft u begin november niet digitaal gereageerd, dan halen we de enquête in de periode daarna persoonlijk op.

De enquête is een middel om een beeld te krijgen. Het blijft uiteraard belangrijk om melding te maken van incidenten. Dat kan simpel op stab-arnhem.nl. Doe zo nodig aangifte bij de politie. Begin 2020 houden we bij licht en donker een fysieke schouw op de bedrijventerreinen. Alle verzamelde gegevens vullen we aan met cijfers en aanwezige informatie bij StAB, gemeente, politie en brandweer. Hieruit volgt een veiligheidsrapport en te nemen maatregelen. Om daadwerkelijk het KVO te krijgen, is er medio april een audit. Wij houden u op de hoogte over het traject via social media en nieuwsbrieven. 

Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons samen. Vul de enquête dus in!

Laatste nieuws

wijkagent Edwin Addink

Op StAB met wijkagent Edwin Addink

Wijkagent Edwin Addink heeft samen met zijn collega Sabrina Puijn de wijk Rijkerswoerd onder zijn hoede. Daar vallen ook de bedrijventerreinen Rijkerswoerd en De Overmaat onder. Zij vertellen over hun ervaringen.

Lees verder >
kaart klimaatadaptatie Arnhem

Nieuwe subsidieregeling groen

Samen met de gemeente Arnhem stimuleren wij al enkele jaren dat ondernemers hun eigen bedrijfsterrein vergroenen. Oók financieel. De subsidieregeling van de gemeente Arnhem is gewijzigd en biedt meer financiële ruimte voor een groter pakket maatregelen.

Lees verder >

Bijeenkomsten

Platform bedrijventerreinen

Chainels is het nieuwe besloten digitale platform voor ondernemers op de StAB-bedrijventerreinen. Het gebruik van Chainels is gratis.

Op StAB met wijkagent Edwin Addink

Wijkagent Edwin Addink heeft samen met zijn collega Sabrina Puijn de wijk Rijkerswoerd onder zijn hoede. Daar vallen ook de bedrijventerreinen Rijkerswoerd en De Overmaat onder. Zij vertellen over hun ervaringen.

Nieuwe subsidieregeling groen

Samen met de gemeente Arnhem stimuleren wij al enkele jaren dat ondernemers hun eigen bedrijfsterrein vergroenen. Oók financieel. De subsidieregeling van de gemeente Arnhem is gewijzigd en biedt meer financiële ruimte voor een groter pakket maatregelen.

Noodfonds SOFA

SOFA stelt, vanwege de Coronacrisis, een tijdelijk noodfonds van € 300.000,- tot 1 juli beschikbaar voor projecten/initiatieven van een collectief van ondernemers die de economische schade van het virus beperken.