Hercertificering Keurmerk Veilig Ondernemen

Beste ondernemer en/of pandeigenaar,

Sinds 2020 heeft het bedrijventerrein waar u onderneemt het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Sindsdien is de samenwerking tussen StAB, de gemeente Arnhem, de politie, de brandweer en Securitas geïntensiveerd en zijn ondernemers meer betrokken bij de veiligheid op de bedrijventerreinen.

Wat heeft het KVO-certificaat onder meer opgeleverd

  • Regelmatige rondes over de bedrijventerreinen zorgen dat veiligheidsproblemen worden aangepakt;
  • incidenten worden vaker via fixi.nl gemeld;
  • politie en handhaving controleren vaker;
  • er is een bijeenkomst over ondermijning georganiseerd;
  • Chainels, het online communicatieplatform, is gelanceerd waar veel veiligheidsinformatie wordt gedeeld;
  • realisatie van cameratoezicht is dichterbij gekomen.

 

Hercertificering 2023

Elke drie jaar vindt er een audit plaats om het KVO-certificaat te behouden. Onderdeel hiervan is de enquête die inzichtelijk maakt wat er daadwerkelijk aan incidenten voorkomt en het veiligheidsgevoel van ondernemers meet. Aan de hand van de resultaten wordt een plan van aanpak gemaakt voor de geconstateerde veiligheidsissues.

Help om het certificaat te behouden!

Het KVO stelt een minimaal responspercentage verplicht. We behouden het certificaat alleen als er voldoende enquêtes zijn ingevuld. Ik roep u dan ook met klem op deze enquête in te vullen. U kunt daar deze papieren versie voor gebruiken of doe het digitaal via https://mkbnl.socratos.net/direct/arnhem2023

Kiest u voor het invullen van de papieren versie, dan kunt u die zenden aan: StAB, Vlamoven 34, 6826 TN Arnhem of mailen naar info@stab-arnhem.nl. U mag ook per mail laten weten dat het ingevulde exemplaar klaarligt. Dan komen we ‘m bij u ophalen. Wilt u dit vóór 31 januari doen?

Het blijft belangrijk om van elk incident melding te maken. Dat kan via fixi.nl en doe zo nodig aangifte bij de politie. Niet alleen voor uw veiligheid, maar ook voor de statistieken. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons samen. Vul de enquête dus in. Wij rekenen op uw medewerking!

Namens de werkgroep KVO,

Hans-Robert van der Doe, voorzitter Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen

Laatste nieuws

Ondernemersalert

Handel integer en vertrouw op je onderbuikgevoel. Tot die slotsom zijn we gekomen na het Ondernemers Alert. Een bijeenkomst die StAB samen met gemeente Arnhem en PVO heeft georganiseerd over criminaliteit en ondermijning.

Lees verder >

StAB brengt Stemhulp uit

Met de gemeentelijke verkiezingen voor de deur, hebben we een handig hulpmiddel voor u ontwikkeld: de StAB-stemhulp.
StAB heeft alle politieke partijen gevraagd naar hun standpunten over belangrijke thema’s voor onze bedrijventerreinen.

Lees verder >

Bijeenkomsten