Nieuws Collectieve Surveillance

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Update Collectieve Surveillance

In opdracht van StAB verzorgt Securitas namens de deelnemende bedrijven, al jaren de collectieve surveillance op de open bedrijventerreinen Arnhem. Een belangrijke manier om gezamenlijk te streven naar veiligheid. Dit is mogelijk door de deelnemende bedrijven op deze bedrijventerreinen. U bent als ondernemer op de open bedrijventerreinen niet automatisch deelnemer van dit collectief. Dat deelname zinvol is blijkt wel uit de cijfers over 2017.

Wat is er in 2017 gebeurd: de cijfers
595 alarmopvolgingen:

 • 476 inbraakalarmen waarvan 0 daadwerkelijk
 • 44 technische alarmen
 • 11 brandmeldingen waarvan 1 daadwerkelijk
 • 61 schakelingen buiten spertijden: 6 te vroeg en 55 te laat
 • 3 sabotagemeldingen

3 aanhoudingen verricht door of door toedoen van de collectief surveillant
99 assistentieverzoeken
210 bijzondere situaties gesignaleerd:

 • 62 hekwerken gesloten
 • 30 verdachte auto’s gemeld bij de politie
 • 4 open deuren
 • 78 meldingen van defecte straatverlichting
 • 30 vuilstortingen aangetroffen
 • 6 keer verlichting uit gedaan

In 2017 is er nog veel meer gerapporteerd door Securitas, bijvoorbeeld feesten en ongevallen op de openbare weg, gaslucht en inbraken en vernielingen, ook bij niet deelnemers aan het collectief.

Een belangrijke wijziging doorgevoerd in 2017, is de manier waarop meldingen aan de surveillanten worden verstrekt. Voorheen werd een melding doorgegeven aan de surveillant met sleutels van het betreffende pand. Nu krijgen alle surveillanten in het gebied de melding binnen. Mede hierdoor heeft een beginnende brand zich niet verder ontwikkeld en is de schade beperkt gebleven. De eerste surveillant was binnen 2 minuten ter plaatse, nam rookvorming waar, waarschuwde de brandweer en de collega met sleutels, die daardoor snel ter plekke waren.

Ontwikkelingen bij Securitas die het collectief ten goede komen
Securitas heeft in 2017 een ‘dedicated team’ vrij gemaakt voor collectieve beveiligingsprojecten in Nederland. Aanleiding is de gewijzigde aanpak van beveiliging: van het traditionele reactief naar proactief. Daarnaast zijn lokaal aanpassingen doorgevoerd, waardoor er meer focus is op kwaliteit van de dienstverlening aan de klant.

Securitasteam van het StAB-collectief
Jan Hagen, Branch Manager Operations
Jan werkt sinds 1995 in de beveiliging en is vanuit zijn surveillancerol doorgegroeid naar Operationeel Manager in 2001 bij Gooiland Beveiliging. Sinds 1 januari 2017 is Gooiland onderdeel van Securitas. Jan is gevraagd om vanaf 1 oktober 2017 als Branch Manager Operations te fungeren voor de locaties Ede, Nijmegen en Arnhem. Hiermee is hij eindverantwoordelijke voor de dienstverlening in Arnhem.

Jimmy Hackman, hoofdsurveillant
Jimmy werkt sinds 2003 bij Securitas waarvan de laatste 11 jaar als hoofdsurveillant. Als hoofdsurveillant was hij in de eerste jaren verantwoordelijk voor de operationele dienst.
Sinds 2016 is hij verantwoordelijk voor alle lokale processen, behandelt hij vragen van klanten en ondersteunt de Branch Manager Operations. Jimmy is de schakel tussen de operationele dienst en de klant. Wanneer u naar Arnhem belt, is de kans groot dat u Jimmy aan de telefoon krijgt.

Kenny van Leur, accounbeheerder
Kenny is sinds 1 januari toegevoegd aan het team, maar werkt al sinds 2008 bij Securitas. Ook Kenny is begonnen als surveillant. In 2016 heeft Kenny de keuze gemaakt om op accountbeheer te focussen en heeft sindsdien veel ervaring opgedaan met relatiebeheer bij parkmanagement en accountmanagement van collectieve deelnemers. Kenny zal veel te vinden zijn op de StAB bedrijventerreinen om kennis te maken en de delen met de ondernemers. Kenny: “het gesprek is uiteraard informatief en vrijblijvend, een bakje koffie is uiteraard zeer welkom”.

Doet u nog niet mee of heeft u nog een buurman of buurvrouw die niet meedoet?  Informeer hem dan over wat wij collectief voor elkaar krijgen en nog beter kunnen doen als er meer ondernemers meedoen. Of een bedrijf meedoet is duidelijk zichtbaar: iedere deelnemer heeft een deelnamebordje op het pand.

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met de Kenny van Leur, telefoonnummer (06) 51 91 66 97. Andere vragen over het collectief? Neemt u dan contact op met Johan de Nobel, projectleider klankbordgroep collectieve surveillance bij de stichting (06) 10 93 85 83 of j.denobel@nl.ccv.eu.

Evenementen

tab-lblauw

Laatste nieuws