DE ORGANISATIE

Bestuur
Het bestuur bestaat uit Arnhemse ondernemers, nauw betrokken bij de bedrijventerreinen.

Hans-Robert van der Doe, voorzitter (DK Makelaars)
Wouter Groothedde, secretaris (ROC RijnIJssel)
Jan Fransen, penningmeester (Misti)

Tim Bensink, voorzitter BC Rijnpark (Bensink Beheer)
Niels Bruil, voorzitter BC IJsseloord I (BEA Vastgoed)
Harold Hofman, voorzitter BC De Overmaat (Derksen Verhuizingen)
Olaf Heller, voorzitter BC Het Broek (Mantel Tweewielers)
Floris Rhemrev, voorzitter BC Nieuwe Haven & Kades (Farmusol)
vacature, voorzitter BC Rijkerswoerd
Roulerend lid BC Bakenhof

Gemeentelijk adviseur, intermediair en contactpersoon
Esther van Cappellen, afdeling Economische Zaken, gemeente Arnhem

Bedrijventerrein Contactgroepen
Elk bedrijventerrein heeft een Bedrijventerrein Contactgroep. Zij zijn het directe aanspreekpunt voor StAB en weten wat er leeft op de bedrijventerreinen. De BC initiëren projecten en zorgen voor de regie van collectieve activiteiten. Elk BC bestaat uit ondernemers en vastgoedeigenaren van dat bewuste bedrijventerrein. Het stichtingsbureau ondersteunt de BC’s en betrekt waar nodig externe adviseurs en gemeente erbij. De BC’s hebben gemiddeld vier keer per jaar overleg. De vergaderingen verlopen to-the-point en oplossingsgericht over concrete problematiek en vraagstukken. De aanpak is efficiënt en effectief.

De activiteiten en leden van de Bedrijventerrein Contactgroep vindt u op de pagina’s over het betreffende bedrijventerrein. Heeft u interesse om deel te nemen aan een BC, meld het dan via het contactformulier.

Stichtingsbureau
Het stichtingsbureau is het aanspreekpunt voor de ondernemers en voert alle werkzaamheden uit, zoals het algemene management, bestuursondersteuning, beleidsvoorbereiding, secretariaat, financieel management en beheer, communicatie en gegevensbeheer. Deze werkzaamheden zijn uitbesteed aan Paméla Zeylstra van PAM Organisatieondersteuning. Verder maakt StAB incidenteel gebruik van externe specialisten.

Het stichtingsbureau is per e-mail (info@stab-arnhem.nl) of telefonisch bereikbaar op (026) 351 82 45.

Laatste nieuws

Ondernemersalert

Handel integer en vertrouw op je onderbuikgevoel. Tot die slotsom zijn we gekomen na het Ondernemers Alert. Een bijeenkomst die StAB samen met gemeente Arnhem en PVO heeft georganiseerd over criminaliteit en ondermijning.

Lees verder >

StAB brengt Stemhulp uit

Met de gemeentelijke verkiezingen voor de deur, hebben we een handig hulpmiddel voor u ontwikkeld: de StAB-stemhulp.
StAB heeft alle politieke partijen gevraagd naar hun standpunten over belangrijke thema’s voor onze bedrijventerreinen.

Lees verder >

Bijeenkomsten