De stichtingsorganisatie

Bestuur
Het bestuur bestaat uit Arnhemse ondernemers, nauw betrokken bij de bedrijventerreinen.

Niels Bruil, voorzitter, tevens voorzitter BC IJsseloord I (BEA Vastgoed)
Harold Hofman, voorzitter BC De Overmaat (Derksen Verhuizingen)
Mári Hommersom, voorzitter BC RijnPark (CCV)
Toni Iñiquez Najdanovski, voorzitter BC Rijkerswoerd (Antonio Shining Places)
Angelique van Wissen, secretaris/penningmeester, tevens voorzitter BC Het Broek (Kroon Aannemersbedrijf)
vacature, voorzitter BC Bakenhof

Gemeentelijk adviseur, intermediair en contactpersoon
Lianne Hendriks, afdeling Economische Zaken, gemeente Arnhem

Bedrijventerrein Contactgroepen
Elk bedrijventerrein heeft een Bedrijventerrein Contactgroep. Zij zijn het directe aanspreekpunt voor StAB en weten wat er leeft op de bedrijventerreinen. De BC initiëren projecten en zorgen voor de regie van collectieve activiteiten. Elk BC bestaat uit ondernemers en vastgoedeigenaren van dat bewuste bedrijventerrein. Het stichtingsbureau ondersteunt de BC’s en betrekt waar nodig externe adviseurs en gemeente erbij. De BC’s hebben gemiddeld vier keer per jaar overleg. De vergaderingen verlopen to-the-point en oplossingsgericht over concrete problematiek en vraagstukken. De aanpak is efficiënt en effectief.

De activiteiten en leden van de Bedrijventerrein Contactgroep vindt u op de pagina’s over het betreffende bedrijventerrein. Heeft u interesse om deel te nemen aan een BC, meld het dan via het contactformulier.

Stichtingsbureau
Het stichtingsbureau is het aanspreekpunt voor de ondernemers en voert alle werkzaamheden uit, zoals het algemene management, bestuursondersteuning, beleidsvoorbereiding, secretariaat, financieel management en beheer, communicatie en gegevensbeheer. Deze werkzaamheden zijn uitbesteed aan Paméla Zeylstra van PAM Organisatieondersteuning. Verder maakt StAB incidenteel gebruik van externe specialisten.

Het stichtingsbureau is per e-mail (info@stab-arnhem.nl) of telefonisch bereikbaar op (026) 351 82 45.

tab-lblauw

Laatste nieuws