Privacyverklaring

StAB hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

StAB kan gegevens vastleggen in het kader van haar dienstverlening, zoals ingezonden formulieren of andere vormen van contact via deze website. Deze gegevens gebruikt StAB uitsluitend voor haar dienstverlening en voor statistische, anonieme informatie. Als u via formulieren of mail persoonlijke gegevens naar StAB verzendt, geeft u daarmee StAB toestemming deze gegevens te verwerken bij de behandeling van de aanvraag of melding.

Bij hyperlinks naar andere websites is StAB niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan. Lees daarvoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

StAB behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

tab-lblauw

Laatste nieuws