Provincie omarmt vergroeningsinitiatief

Vergroening bedrijven Arnhem voorbeeld voor de rest van de provincie.

“De bedrijventerreinen toekomstbestendig. Dat is de doelstelling van de provincie Gelderland. Arnhem is met de vergroening van de entrees een voorbeeld voor de rest van de provincie”. Dat zegt Frank Gruizinga, accountmanager Provincie Gelderland. Paméla Zeylstra van StAB, ondernemer op en voorzitter van StAB bedrijventerrein Het Broek Angelique van Wissen, Lianne Hendriks van de gemeente Arnhem zijn samen met de provincie de kartrekkers geweest voor de realisatie. Gebra Infra heeft aan de ontwerptafel gezeten voor het beplantingsplan en zorgt voor de uitvoering.

Toekomstbestendig
“Als overheid wil je zo min mogelijk bemoeienis met bedrijven. Ondernemen moet je immers aan ondernemers zelf overlaten. Vanuit dat gedachtengoed zijn ooit de bedrijventerreinen ontstaan. De overheid faciliteert slechts. Het heeft er daarentegen wel voor gezorgd dat niemand zich bekommerde om uitstraling van en leefbaarheid op een bedrijventerrein”, vertelt Frank verder. “Met als gevolg betonnen vlaktes, parkeeroverlast en een onveilig gevoel. De laatste tien jaar is deze
zienswijze veranderd. 30-40% van het bruto Gelderlands product wordt gerealiseerd op bedrijventerreinen. Ze zijn dus ontzettend belangrijk voor de economie. Toekomstbestendige bedrijventerreinen hebben een aantrekkelijk
vestigingsklimaat. Ze zijn duurzaam, energieneutraal en goed bereikbaar. Bovendien is het aangenaam om er te vertoeven. Concreet gezegd betekent dat goede bewegwijzering, terugdringen van hittestress en wateroverlast tijdens buien,
zonnepanelen op daken, één of meerd windmolens en bijvoorbeeld camerabeveiliging”.

Parkmanagement
“Bij nieuwe bedrijventerreinen stimuleert de provincie Gelderland daarom de formatie van parkmanagement. Het is ontzettend lastig om alle ondernemers op een bedrijventerrein individueel te benaderen om zaken te verwezenlijken. In
het geval van parkmanagement zijn ondernemers verplicht verenigd. Daardoor is er één aanspreekpunt en ben je daadkrachtiger. Dat is niet alleen goed voor de afzonderlijke ondernemer, maar ook voor het gezamenlijk belang. Uiteindelijk zie je dat terug in de waarde van je pand en je omzet. Bij bestaande bedrijventerreinen bestaat vaak geen parkmanagement. Verplichten kunnen we dat niet. StAB is dan ook een prachtige tussenvorm die de open bedrijventerreinen vertegenwoordigt. Zij doet uitstekend werk. Vergroening van de entrees is zo’n initiatief. Wat ons betreft is dat het begin van meer”.

Belang vergroening
“In principe valt de verantwoordelijkheid voor de bedrijventerreinen onder de gemeente. Bij de vergroening is zodoende eveneens de gemeente Arnhem betrokken. Echter, om toekomstbestendige bedrijventerreinen te realiseren,
hebben wij als provincie ook een belang. Wij staan daarom in contact met de gemeente, StAB en bedrijven. Met de vergroening van de bedrijventerreinen is Arnhem een voorbeeld voor de rest van de provincie. Iedereen herinnert zich vast 28 juli 2014 nog. Door tropische regenbuien stond half Arnhem Noord blank met alle gevolgen van dien. Dat wil je hoe dan ook voorkomen. Vergroening is dan essentieel. Wij als overheid spelen hierin een rol, maar ook de ondernemer zelf
kan wat doen. Dat kan al eenvoudig, door bijvoorbeeld een randje groen naast parkeervakken te creëren of bij je ingang wat stoeptegels te vervangen door een groenperkje. Overigens stelt de gemeente Arnhem subsidie beschikbaar voor dit
soort groene initiatieven”.

Biodiversiteit
“De makkelijkste weg bij vergroening is overigens gras inleggen. Daar kiezen we dus niet voor. Biodiversiteit vinden we belangrijk. Juist dat maakt een bedrijventerrein aantrekkelijk: met bomen, struiken en kleur door bloemen en planten. Dat trekt weer insecten aan. Insecten zijn onmisbaar in ons ecosysteem. Zij voorzien vogels van voedsel, bevruchten gewassen en zorgen voor een bodemleven onder de grond. Dat laatste is ontzettend voornaam voor de natuurlijke kringloop. Vergroening maakt samengevat een bedrijventerrein niet alleen aantrekkelijk, het is bovendien hard nodig.

Zoals gezegd, is voor ons de vergroening van de entrees een eerste stap naar meer. Wij bieden graag opnieuw de hand bij een volgend project in de vorm van organisatiekracht of mogelijk subsidie. StAB wordt in deze steeds belangrijker. Ook de gemeente is hierbij van meerwaarde. Samen sta je sterk. Wat kunnen we nog meer? Voor mij als trotse ambtenaar is het tot slot geweldig om te zien, dat daadwerkelijk invulling komt aan beleid. Vergroening is geen papieren illusie maar realiteit!”