visie 2.0 RijnPark

stab nieuws

StAB heeft voor de open bedrijventerreinen een Toekomstvisie opgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Die visie bevat voor – toen nog bedrijventerreinen Westervoortsedijk – vergaande plannen.

Om die plannen handen en voeten te geven is een Transitieplatform aan de slag gaan gegaan met als resultaat een aanscherping van de toekomstvisie in een visie 2.0 RijnPark.

Het platform bestaat uit een ruim aantal stakeholders (gemeente, gebruikers en vastgoedeigenaren RijnPark). De visie RijnPark 2.0 is o.a. bedoeld als input voor het nieuwe (conserverend) bestemmingsplan RijnPark Oost dat de gemeente dit jaar in procedure wil brengen. Daarnaast levert de visie ook input op voor nog (verder) te ontwikkelen beleid (o.a. parkeerbeleid, groenbeleid, stadsklimaatbeleid, detailhandel, duurzame ontwikkelingen).