Bedrijventerreinen

Zeven bedrijventerreinen, ieder met een eigen karakter. Vier terreinen ten noorden en drie ten zuiden van de Rijn. Alle terreinen hebben een 'open' karakter, dat wil zeggen zonder beheerorganisatie of parkmanagement. Het beheer van het openbaar gebied is in handen van de gemeente Arnhem. StAB zorgt waar mogelijk voor de behartiging van de collectieve ondernemersbelangen en bewaakt de kwaliteit van de bedrijventerreinen.