Bedrijventerrein RijnPark
Het gebied
Plannen
De Contactgroep

RijnPark

RijnPark is een bedrijventerrein in transitie. Op RijnPark (30 ha) zijn zo’n 135 bedrijven gevestigd met onder andere kleinschalige industrie, detailhandel en zakelijke dienstverlening. Door grootschalige herontwikkeling krijgt RijnPark een ander karakter. Industrie verdwijnt, woningbouw, kantoren, verzamelgebouwen en atelierwoningen komen daarvoor in de plaats. StAB bewaakt een evenwichtige invulling van vestigingsbeleid en consequenties voor aanpalende bedrijventerreinen.

Het gebied

Aan de noord-noordoostzijde begrenst De Boulevard Heuvelink en het spooremplacement het terrein. In het westen wordt het gebied begrensd door de John Frostbrug, aan de zuidzijde door de Rijn en aan de noordzijde vormt de Dr. C. Lelyweg de grens van het bedrijventerrein. RijnPark ligt op loopafstand van het centrum van Arnhem en bij de uitvalswegen naar de A12 en A348.

Kenmerken en plannen

De Rijn met de Nieuwe Haven aan de rand van het bedrijventerrein vormt een sterk beeldbepalend element, met de Westervoortsedijk als belangrijke toegangspoort naar de stad. RijnPark is een overgangsgebied tussen enerzijds het uitbreidende stadscentrum met woningen en anderzijds de bedrijventerreinen Het Broek, Nieuwe Haven en Industriepark Kleefse Waard met een meer industriële uitstraling. Het bedrijventerrein gaat de komende jaren veranderen van een binnenstedelijk bedrijventerrein naar een gebied waar wonen en werken wordt gecombineerd.

Voor RijnPark is sprake van twee bestemmingsplannen.

Westelijk gebied
Het geldende bestemmingsplan ‘Fluvium Midden – Westervoortsedijk West‘ dateert van 2019 en kunt u inzien via deze link. Vul in het zoekveld uw adres in. In de bovenbalk klikt u op bestemmingsplannen, waarna u in de rechterbalk het betreffende plan kunt aanklikken. De gemeenteraad heeft op 29 maart 2023 besloten om een voorkeursrecht op het gebied Rijnpark te vestigen voor een periode van 3 jaar. Meer hierover leest u hier.

Oostelijk gebied
In 2014 is een eerste aanzet gegeven voor een nieuw bestemmingsplan voor het oostelijk deel van Rijnpark. In afwachting van ontwikkelingen binnen het Ontwikkelperspectief Spoorzone Oost ligt dit stil. Dit deelgebied valt in de huidige situatie nog onder het bestemmingsplan Bedrijventerrein Westervoortsedijk.

Bedrijventerrein Contactgroep

Bedrijventerrein Contactgroep (BC) RijnPark bestaat uit gedreven ondernemers en vastgoedeigenaren die gevestigd zijn op bedrijventerrein RijnPark. Zij zijn de ‘ogen en oren’ van de ondernemers en StAB en zorgen voor de kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein en verbinding tussen bedrijven.

Leden BC RijnPark
Tim Bensink, Bensink Beheer (voorzitter)
Erik Borst, Borst Vastgoed
Bastiaan Klein Herenbrink, Mach4Metal
Enno van Werkum, K3 Delta

Heeft u zaken die de aandacht van de BC verdienen? Vul het contactformulier in.

Neem contact op