Collectieve surveillance

StAB vindt collectieve aanpak van een veilig, schoon en heel bedrijventerrein belangrijk. Een positieve uitstraling van de omgeving is belangrijk. De beveiliging van bedrijfspanden geschiedt met korting op individuele basis, onder het mantelcontract dat StAB heeft met de beveiliger. Securitas, gevestigd aan de Mercatorweg, voert de collectieve surveillance uit. Wat valt er onder het contract dat StAB met Securitas heeft afgesloten?

Surveillance in het openbaar gebied

 • Mobiele surveillance door Securitas op het bedrijventerrein van maandag t/m zaterdag tussen 20.00 ‘s avonds en 06.00 uur ‘s ochtends en op zon- en feestdagen tussen 00.00 en 00.00 uur;
 • controle van de bedrijfslocatie tot het hek of gevel pand bij verdachte situaties;
 • circa één keer per maand preventieve controle van ramen, deuren en hekken van het bedrijfspand in de collectieve surveillancetijd. Bevindingen van de controle worden gerapporteerd aan het betreffende bedrijf;
 • signalering en melding bij verantwoordelijke instanties van o.a.:
  > zwerfafval en defect straatmeubilair;
  > verdachte situaties op het bedrijventerrein;
  > niet toegestaan parkeren;
  > brandgevaarlijke situaties;
  > overlast, zoals hangjongeren en drugsdealers;
 • directe communicatie met politie en hulpdiensten bij calamiteiten.

Alarmopvolging en begeleiding

Bent u aangesloten bij een meldkamer en doorgeschakeld naar Securitas? Dan neemt de surveillant na alarmmelding (tijdens de collectieve surveillance-uren) ter plaatse polshoogte (tot aan het hek of voordeur pand). Constateert de surveillant een calamiteit, dan stelt hij het waarschuwingsadres in kennis.

Neemt u als deelnemer aan het collectief een aanvullende dienst voor alarmafhandeling af van Securitas, dan schakelt de collectief surveillant bij een calamiteit een collega surveillant in voor verdere afhandeling (binnentreden etc.). Als geen sprake is van een calamiteit dan schakelt de collectief surveillant zelf het alarm uit.

Op uw verzoek kan Securitas het personeel begeleiden bij het verlaten van het bedrijfspand in de nachtelijke uren naar een auto of openbaar vervoerhalte.

Informatie, overleg en controle op de uitvoering

 • U wordt direct geïnformeerd over bijzondere voorvallen op uw terrein;
 • StAB ontvangt maandelijks informatie voorvallen en trends;
 • controle (o.a. audit) door StAB op de contractueel vastgelegde afspraken met de beveiligingsorganisatie;
 • eens per kwartaal afstemming tussen StAB en Securitas over de uitvoering en de resultaten van de surveillance.

Overeenkomst en tarieven

Tussen de Stichting Arnhemse Bedrijventerrein (StAB) en de beveiligingsorganisatie (Securitas) is een raamovereenkomst van toepassing. Het deelnemende bedrijf en de beveiligingsorganisatie gaan een deelovereenkomst aan, die valt onder de raamovereenkomst. Conform de raamovereenkomst loopt de deelovereenkomst van het moment van aangaan (=1ste dag eerstvolgende maand) t/m 31 december en wordt stilzwijgend per jaar verlengd voor de duur van 12 maanden. Opzegging dient te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar.