HET BROEK

Hier vindt u actuele informatie over bedrijventerrein Het Broek. Wilt u weten wat er de afgelopen jaren allemaal al gerealiseerd is? Ga dan naar ‘wat er al is bereikt’.

Actuele informatie

Vergroening 
Een groene omgeving werkt prettiger. Het vergroenen van Het Broek doe we samen. Schildersbedrijf de Kleermaeker en Mantel Headquarters zijn de koplopers, die hun perceel groener hebben gemaakt. U doet toch ook mee? De mogelijkheden hebben wij voor u op een rijtje gezet en vindt u hier.

Nieuw beeldmerk en bewegwijzering
Bedrijventerreinen zijn gevoelsmatig ondoorgrondelijke doolhoven. Bereikbaarheid en herkenbaarheid zijn daarom belangrijk. Met financiële steun van StAB is een fris beeldmerk met nieuwe bewegwijzeringborden ontwikkeld. Elke straat op Het Broek is nu goed vindbaar.

Verbinding door intentieverklaring
Zichtbaarheid is cruciaal. Niet alleen voor (potentiële) klanten, maar ook voor bedrijven onderling op een bedrijventerrein. Waarom van ver halen als het ook dichtbij kan? Ondernemers op Het Broek zoeken bewust verbinding met elkaar. Ze hebben hieraan invulling gegeven met de intentieverklaring: ‘Samen beter ondernemen op bedrijventerrein Het Broek’. Aan de intentieverklaring is een bijdrage van € 100,00 verbonden voor de volgende activiteiten:

  • twee keer per jaar een informele bijeenkomst bij één van de bedrijven op Het Broek
  • presentatie van maximaal 125 woorden inclusief een foto op de Facebookpagina ‘Bedrijventerreinbroek’, met een link naar de website. De tekst schrijft een tekstschrijver en de foto’s verzorgt een fotograaf
  • activiteiten ter verbetering van het bedrijventerrein

Wilt u actief bijdragen door de intentieverklaring te ondertekenen? Laat het dan weten via het contactformulier.

Facebook
Bedrijventerrein Het Broek heeft haar eigen Facebookpagina: Bedrijventerreinbroek’ Like de pagina en blijf op de hoogte van ontwikkelingen, maak kennis met andere gevestigde bedrijven en weet wat er speelt bij u om de hoek.

Ideeën? Vragen?
Heeft u ideeën of opmerkingen? Signaleert u zaken die de aandacht vragen van de Bedrijven Contactgroep? Laat het dan weten via het contactformulier. Voor zaken in de openbare ruimte die om gemeentelijke actie vragen (losse stoeptegels, overlast, etc.) gebruikt u het meldingenformulier van de gemeente.

Laatste nieuws

Reanimatiecursus

Op 28 en 29 oktober organiseert StAB een gratis reanimatiecursus voor werknemers van bedrijven op onze bedrijventerreinen. Interesse? Laat het z.s.m. weten!

Lees verder >

KVO-B

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) waarborgt een veilige bedrijfsomgeving. Daarom willen we deze verkrijgen. Het zorgt ook voor de onderbouwing van camerabewaking.

Lees verder >

Verhoogde veiligheid door AED’s

Wethouder Jan van Dellen heeft de eerste AED onlangs in gebruik gesteld. Op alle StAB bedrijventerreinen hangen nu 24/7 bereikbare AED’s. Check waar de AED op jouw bedrijventerrein hangt: aed-locatie.nl.

Lees verder >

Bijeenkomsten

24 oktober | Informatiebijeenkomst energiescans

De gemeente organiseert op 24 oktober een ondernemersbijeenkomst over de meldingsplicht energiebesparing en subsidiemogelijkheden voor energiescans. Ook voor bedrijven die niet aan de meldingsplicht hoeven te voldoen! Nadere informatie volgt.