Bedrijventerrein Het Broek
Het gebied
Plannen
De Contactgroep

Het Broek

Het oudste bedrijventerrein van Arnhem met heterogene bedrijvigheid en accent op de maakindustrie. Belangrijke functionele werklocatie voor Arnhem. Unieke binnenstedelijke ligging in combinatie met beschikbare milieuruimte en goede bereikbaarheid.

Het gebied

Aan de noordoostzijde begrenst de spoorlijn Arnhem-Zevenaar en het spooremplacement het terrein. In het westen wordt het gebied begrensd door de Dr. C. Lelyweg. Aan de zuidzijde is de begrenzing het gebied tussen de Nieuwe Havenweg en Industriepark Kleefse Waard.

Kenmerken en plannen

Het Broek is het oudste en grootste bedrijventerrein (40 ha) van Arnhem. Er zijn zo’n 250 bedrijven gevestigd van gemengde aard. De nadruk ligt op de maakindustrie. U vindt er ook gespecialiseerde groothandels, kantoorverzamelgebouwen, zakelijke dienstverlening en bedrijven uit de bouwsector.

Het geldende bestemmingsplan ‘bedrijventerrein Het Broek’ dateert van eind 2007 en kunt u inzien via deze link. Vul in het zoekveld uw adres in. In de bovenbalk klikt u op bestemmingsplannen, waarna u in de rechterbalk het betreffende plan kunt aanklikken.

Samen met de gemeente Arnhem heeft StAB aan adviesbureau Stec Groep opdracht verstrekt om een Ambitiedocument voor het bedrijventerrein te maken. Dit document vormt een belangrijk uitgangspunt voor het bedrijventerrein in relatie tot de vele ontwikkelingen op de omliggende bedrijventerreinen (RijnPark, Nieuwe Haven en IPKW), maar ook in relatie tot het Ontwikkelperspectief Spoorzone Oost.

Bedrijventerrein Contactgroep

Bedrijventerrein Contactgroep (BC) Het Broek bestaat uit gedreven ondernemers en vastgoedeigenaren die gevestigd zijn op het bedrijventerrein. Zij zijn de ‘ogen en oren’ van de ondernemers en StAB en zorgen voor kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein en verbinding tussen bedrijven.

Leden Bedrijventerrein Contactgroep Het Broek
Patricia Buitenhuis, JP Cleaningservice
Suzanne Gazendam, FAGA
Steef Gerritsen, Wega Metaal
Paul Gerritsen, Creasi Reclame
Olaf Heller, voorzitter, Mantel Tweewielers, voorzitter
Wouter Hilvers, Bakkerij Hilvers
Angelique van Wissen, Kroon Aannemersbedrijf

Heeft u zaken die de aandacht van de BC verdienen? Neem dan contact op.

Neem contact op