De Overmaat

In 2016 zijn de bedrijventerreinen De Overmaat en Rijkerswoerd een organisatorische samenwerking aangegaan. Beide terreinen liggen dicht bij elkaar en veel problematiek speelt op beide terreinen. Een logische stap dus. Ondanks de samenwerking behouden beide bedrijventerreinen hun zelfstandigheid.

Actuele informatie

Vergroening van De Overmaat
Een groene omgeving werkt prettiger. Bovendien is er simpelweg een noodzaak: klimaatverandering leidt tot hittestress in de stenen woestijn van het bedrijventerrein. Het vergroenen van De Overmaat doe je samen: Mantel Tweewielers en KIA Wassink zijn de koplopers, die hun perceel groener maken. U doet toch ook mee? De mogelijkheden hebben wij voor u op een rijtje gezet en vindt u hier.

Bedrijfsbezoeken
De voorzitter van de BC, Harold Hofman van Derksen Verhuizingen, komt binnenkort bij ieder bedrijf kennis maken. Zo blijft BC op de hoogte van de plannen van de gevestigde bedrijven en kan iedereen enthousiast worden gemaakt om mee te doen aan vergroening en verduurzaming.

Gezamenlijk met Rijkerswoerd

  • aandacht voor hangjongeren
  • schoonmaak van de bedrijventerreinen
  • onderzoek mogelijkheden voor een Bedrijven Investeringszone (BIZ)
  • bedrijvenbijeenkomsten

Ideeën? Vragen?
Signaleert u zaken op uw bedrijventerrein die onze aandacht vragen? Of heeft u een idee ter bevordering van de kwaliteit van De Overmaat? Neem dan contact op via het contactformulier. Gebruik het meldingenformulier van de gemeente voor zaken in de openbare ruimte die om gemeentelijke actie vragen.

groene balk

Bijeenkomsten

tab-lblauw

Laatste nieuws