IJSSELOORD 1

Hier vindt u informatie over bedrijventerrein IJsseloord 1. Wilt u weten wat er de afgelopen jaren allemaal al gerealiseerd is? Ga dan naar ‘wat er al is bereikt’.

Actuele informatie

Vergroening 
Een groene omgeving werkt prettiger. Het vergroenen van IJsseloord 1 doe we samen. Terberg Holding en Acoma zijn de koplopers, die hun perceel groener hebben gemaakt. U doet toch ook mee? De mogelijkheden hebben wij voor u op een rijtje gezet en vind u hier.

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
Begin 2018 heeft de gemeente, voor een betere doorstroming in de spits, een kruis op de kruising Lange Water en de Provinciale weg N325. Dit voorkomt dat de weg geblokkeerd raakt. Ook kan het verkeer makkelijker invoegen vanaf de Vlamoven.

Verhogen aantrekkelijkheid 
De BC stimuleert voortdurend bedrijven om panden en met name de gevels, goed te onderhouden. Het is tenslotte een visitekaartje voor iedereen. In de groenstrook aan de zichtzijde van de Pleijroute is door een automotive ondernemer extra parkeerruimte gerealiseerd. Hier worden binnenkort ook uniforme hagen geplaatst.

Duurzaamheid 
Het bedrijventerrein is aangemeld voor het landelijk programma Bedrijventerrein Energiepositief (BE+). Dit programma heeft als doelstelling ‘250 bedrijventerreinen energiepositief over 5 jaar’. Om een concrete eerste stap te maken is gekozen voor ‘collectieve toepassing zonnepanelen’. Daar wordt nog hard aan gewerkt. Wel is het verstandig als bedrijven individueel zo snel mogelijk subsidie aanvragen bij SDE+.

Ideeën? Vragen?
Heeft u ideeën of opmerkingen? Signaleert u zaken die de aandacht vragen van de Bedrijven Contactgroep? Neem dan contact op met de contactgroep via het contactformulier. Gebruik het meldingenformulier van de gemeente voor zaken over de openbare ruimte die om gemeentelijke actie vraagt.

Laatste nieuws

AED op jouw perceel?

Veiligheid staat hoog op de prioriteitenlijst van StAB. We hebben AED’s besteld en zijn op zoek naar bedrijven die een AED een plek willen geven op hun private terrein.

Lees verder >

Bijeenkomsten