StAB. Voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

Arnhem beschikt over zes open bedrijventerreinen, elk met een eigen profiel. Op de open bedrijventerreinen zijn gezamenlijk zo’n 600 bedrijven gevestigd en zijn 300 vastgoedeigenaren betrokken. Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB) ondersteunt de bedrijventerreinen en treedt namens hen naar buiten.

Behartigt gemeenschappelijke belangen

Sterke lobby bij politiek, overheid en maatschappelijke organisaties.

Verbindt ondernemers

Informeren, kennisoverdracht en het samenbrengen van ondernemers tijdens bijeenkomsten.

Versterkt aantrekkelijkheid bedrijventerrein

Kwalitatief parkmanagement door het bevorderen van onderhoud en groenvoorziening. Stimuleert duurzaam bouwen en werken. Bewaakt bodemkwaliteit.

Zorgt voor veiligheid

Collectieve surveillance. Inspanningen om camerabeveiliging te realiseren binnen de grenzen van de privacywetgeving van Arnhem.

Vergroot zichtbaarheid

Promotie en communicatie via diverse kanalen. Aanwezigheid op netwerkbijeenkomsten, openingen en andere zakelijke gelegenheden van belang.

Initieert collectieve projecten

Neemt initiatieven om collectief voordeel te realiseren. Bijvoorbeeld gezamenlijke aansluiting op glasvezel, energiebeheer en vernieuwen bewegwijzering.

Voor ondernemers, door ondernemers
Een actieve en directe betrokkenheid van de ondernemers voor een succesvolle samenwerking is onontbeerlijk. StAB heeft daarom per bedrijventerrein en  contactgroep. Lees meer daarover bij de organisatie. Specifieke informatie over de zes open bedrijventerreinen vindt u bij de bedrijventerreinen.

Financiering StAB
StAB ontvangt voor de realisatie van haar activiteiten subsidie van het Ondernemersfonds Arnhem en donaties van bedrijven en vastgoedeigenaren op de open bedrijventerreinen.

groene balk

Bijeenkomsten

tab-lblauw

Laatste nieuws