Disclaimer

StAB besteedt uiterste zorg aan correcte en toegankelijke informatie op deze website. Het is echter mogelijk dat de inhoud van de site toch verouderd, onvolledig en/of incorrect is.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. StAB kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze website.

Het is mogelijk dat via de website van StAB toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. StAB is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of pagina’s.