DISCLAIMER

StAB besteedt uiterste zorg aan correcte en toegankelijke informatie op deze website. Het is echter mogelijk dat de inhoud van de site toch verouderd, onvolledig en/of incorrect is.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. StAB kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze website.

Het is mogelijk dat via de website van StAB toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. StAB is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of pagina’s.

Laatste nieuws

Ondernemersalert

Handel integer en vertrouw op je onderbuikgevoel. Tot die slotsom zijn we gekomen na het Ondernemers Alert. Een bijeenkomst die StAB samen met gemeente Arnhem en PVO heeft georganiseerd over criminaliteit en ondermijning.

Lees verder >

StAB brengt Stemhulp uit

Met de gemeentelijke verkiezingen voor de deur, hebben we een handig hulpmiddel voor u ontwikkeld: de StAB-stemhulp.
StAB heeft alle politieke partijen gevraagd naar hun standpunten over belangrijke thema’s voor onze bedrijventerreinen.

Lees verder >

Bijeenkomsten