WAT IS ER BEREIKT

Het bedrijventerrein is uw visitekaartje. Onder de vlag van StAB is de Bedrijventerrein Contactgroep (BC) sinds 2010 op Bakenhof actief om het bedrijventerrein een levendige, verzorgde en aantrekkelijke uitstraling te geven. Waar heeft de BC zich de afgelopen jaren voor ingezet en wat is er bereikt?

Verweer tegen grenzen grondwaterbeschermingsgebied
Met het van kracht worden van een nieuwe Provinciale Omgevingsverordening vindt een intensievere bescherming plaats van de in het stedelijk gebied gelegen 25-jaarszone van het drinkwaterwinstation ‘Sijmons’. Dit zou van directe invloed zijn op het bedrijventerrein Bakenhof. De bedrijven en StAB sloegen kwamen gezamenlijk in het verweer hiertegen. Februari 2014 konden de bedrijven opgelucht ademhalen. Bakenhof valt in de definitieve versie van de Omgevingsverordening in zijn geheel buiten het grondwaterbeschermingsgebied.

Parkeerverbod
In de zomer van 2011 is een parkeerverbod ingevoerd aan één zijde van de Malburgse Sluis (langs het terrein van RDW). Dit pakt positief uit. De bedrijven zijn tevreden over de verbeterde doorstroming.

Intensieve betrokkenheid bij nieuw bestemmingsplan
In 2011 is een nieuw bestemmingsplan voor Bakenhof tot stand gekomen. In de formele inspraakperiode is op initiatief van de BC een zienswijze ingediend. Belangrijk punt in de zienswijze is het voorstel van de Bakenhof voor realisatie van extra openbare parkeerplaatsen in de groenstrook langs de Malburgseveerweg. Gesprekken met de gemeente leverden niet de gewenste aanpassing van het bestemmingsplan op. Uit gemeentelijk onderzoek blijkt dat de bedrijven minder parkeerplaatsen op eigen terrein hebben gerealiseerd of nog in gebruik hebben als parkeerplaats, dan volgens de parkeernorm uit het zou moeten. De gemeente houdt vast aan het standpunt dat als de bedrijven het parkeren op eigen terrein verbeteren en het parkeerprobleem toch blijft bestaan, de gemeente meezoekt naar oplossingen.

En verder zorgt de BC voor:

  • bedrijvenbijeenkomsten;
  • monitoring van de parkeerdruk en parkeerverbod;
  • schoonmaken van het bedrijventerrein tijdens een gezamenlijke schoonmaakactie met alle open bedrijventerreinen in Arnhem;
  • verhogen deelname Collectieve Surveillance;
  • intensief contact de HAN voor ondersteuning van (duurzaamheids)projecten;
  • individuele bedrijfsbezoeken;
  • verbetering uitstraling van het openbaar en privaat terrein.

Laatste nieuws

Provincie omarmt vergroeningsinitiatief

“De bedrijventerreinen toekomstbestendig. Dat is de doelstelling van de provincie Gelderland. Arnhem is met de vergroening van de entrees een voorbeeld voor de rest van de provincie”, aldus Frank Gruizinga, provincie Gelderland.

Lees verder >

StAB in de media

‘Bedrijventerreinen zijn de parels van de stad. Vergroening geeft ze nog meer glans’. Wethouder Jan van Dellen en StAB-voorzitter Niels Bruil aan het woord over toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Lees verder >

Arnhems Compliment

Ken je een bedrijf dat zich afgelopen jaar bijzonder heeft ingezet voor de Arnhemse samenleving? Draag dat bedrijf dan voor voor het Arnhems Compliment!

Lees verder >

Bijeenkomsten