Collectieve Surveillance

Samen sterk voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein
In Arnhem zijn de bedrijventerreinen Rijnpark, Het Broek, IJsseloord 1, Bakenhof, De Overmaat en Rijkerswoerd zogenaamde ‘open’ bedrijventerreinen. Deze bedrijventerreinen kennen geen eigen beheer- of parkmanagementorganisatie, zoals Kleefse Waard of IJsseloord 2. Op de open bedrijventerreinen zet Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB) zich, samen met de gevestigde bedrijven en vastgoedeigenaren in voor een kwalitatief hoogwaardige omgeving, voor zover dat geen taak van de gemeente is.

Collectieve zorg voor bedrijventerrein, individuele beveiliging
Bedrijven hechten belang aan collectieve aanpak voor een veilig, schoon en heel bedrijventerrein. Ongeveer 20% van de bedrijven is aangesloten bij de door StAB georganiseerde collectieve surveillance. Een positieve uitstraling van de omgeving is belangrijk. De beveiliging van bedrijfspanden geschiedt met korting op individuele basis, onder het mantelcontract dat StAB heeft afgesloten met de beveiliger. Securitas Beveiliging, gevestigd aan de Mercatorweg, voert de collectieve surveillance uit.

Ga naar ‘wat valt er onder CS‘ voor een beschrijving van wat er concreet wordt gedaan als u deelnemer bent.

Bijeenkomsten

tab-lblauw

Laatste nieuws