StAB doet mee aan Bos Battle

De Gelderse Bos Battle: meer ruimte voor bomen

Urgenda daagt gemeentes, scholen, bedrijventerreinen, boeren en burgers uit tot vergroening via de Bos Battle. Zij zet daarmee een eerste stap om CO2 uit de lucht te halen, als extra oplossing om snelle opwarming van de aarde tegen te gaan. Bomen kunnen in belangrijke mate bijdragen aan een oplossing voor twee dringende problemen: klimaatverandering en de afname van biodiversiteit. Bossen herbergen tal van diersoorten, leggen CO2 vast en zorgen voor schone lucht en verkoeling. Bomenranden kunnen akkerlanden verrijken en de biodiversiteit terugbrengen.

Iedereen die meedoet, is winnaar:
* meer biodiversiteit, in de vorm van bomen, planten, vogels en insecten.
* een voorschot op het Klimaatakkoord: vele tonnen CO2 vastgelegd per gemeente;
* schonere lucht en verkoeling op hete dagen;
* meer ruimte voor recreatie en blije burgers.

Urgenda kiest een winnend plan en helpt mee om dit plan versneld waar te maken met burgers, bedrijven en NGO’s en maximale aandacht in de lokale en regionale media. StAB heeft de vergroening van onze bedrijventerreinen ingestuurd onder het motto: ieder bedrijf een boom.

Laatste nieuws

Reanimatiecursus

Op 28 en 29 oktober organiseert StAB een gratis reanimatiecursus voor werknemers van bedrijven op onze bedrijventerreinen. Interesse? Laat het z.s.m. weten!

Lees verder >

KVO-B

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) waarborgt een veilige bedrijfsomgeving. Daarom willen we deze verkrijgen. Het zorgt ook voor de onderbouwing van camerabewaking.

Lees verder >

Verhoogde veiligheid door AED’s

Wethouder Jan van Dellen heeft de eerste AED onlangs in gebruik gesteld. Op alle StAB bedrijventerreinen hangen nu 24/7 bereikbare AED’s. Check waar de AED op jouw bedrijventerrein hangt: aed-locatie.nl.

Lees verder >

Bijeenkomsten