StAB doet mee aan Bos Battle

De Gelderse Bos Battle: meer ruimte voor bomen

Urgenda daagt gemeentes, scholen, bedrijventerreinen, boeren en burgers uit tot vergroening via de Bos Battle. Zij zet daarmee een eerste stap om CO2 uit de lucht te halen, als extra oplossing om snelle opwarming van de aarde tegen te gaan. Bomen kunnen in belangrijke mate bijdragen aan een oplossing voor twee dringende problemen: klimaatverandering en de afname van biodiversiteit. Bossen herbergen tal van diersoorten, leggen CO2 vast en zorgen voor schone lucht en verkoeling. Bomenranden kunnen akkerlanden verrijken en de biodiversiteit terugbrengen.

Iedereen die meedoet, is winnaar:
* meer biodiversiteit, in de vorm van bomen, planten, vogels en insecten.
* een voorschot op het Klimaatakkoord: vele tonnen CO2 vastgelegd per gemeente;
* schonere lucht en verkoeling op hete dagen;
* meer ruimte voor recreatie en blije burgers.

Urgenda kiest een winnend plan en helpt mee om dit plan versneld waar te maken met burgers, bedrijven en NGO’s en maximale aandacht in de lokale en regionale media. StAB heeft de vergroening van onze bedrijventerreinen ingestuurd onder het motto: ieder bedrijf een boom.

Laatste nieuws

kaart klimaatadaptatie Arnhem

Nieuwe subsidieregeling groen

Samen met de gemeente Arnhem stimuleren wij al enkele jaren dat ondernemers hun eigen bedrijfsterrein vergroenen. Oók financieel. De subsidieregeling van de gemeente Arnhem is gewijzigd en biedt meer financiële ruimte voor een groter pakket maatregelen.

Lees verder >

Noodfonds SOFA

SOFA stelt, vanwege de Coronacrisis, een tijdelijk noodfonds van € 300.000,- tot 1 juli beschikbaar voor projecten/initiatieven van een collectief van ondernemers die de economische schade van het virus beperken.

Lees verder >

Ondernemersverhalen

Het begon met het Coronavirus: ondernemersverhalen. “Leuk, die verhalen”, was een veelgehoorde reactie. En dus gaat StAB door met gesprekken met ondernemers op de bedrijventerreinen. Om te horen hoe het hun vergaat. Wil jij ook je verhaal kwijt? Laat het weten.

Lees verder >

Bijeenkomsten