Feestelijke happening vergroende entrees

Vergroening entrees bedrijventerreinen stimulans voor individuele ondernemer

Het had nogal wat voeten in de aarde. Maar de vergroening van de zes open bedrijventerreinen in Arnhem is een feit. Net voor Pasen plantte wethouder Economische Zaken Jan van Dellen de laatste planten in het groenperk aan De Overmaat.

“Er zijn enorme stappen gezet, om schone, veilige en aantrekkelijke bedrijventerreinen te realiseren”, vertelt voorzitter StAB Niels Bruil. “De hittestresskaart was alarmerend rood. De bedrijventerreinen zijn grijze betonvlaktes. De temperaturen lopen op. Bovendien ontstaat er wateroverlast bij zware regenbuien. Met vergroening ga je hittestress tegen. Ook kan het teveel aan water wegzakken in de grond. Bovenal maakt het de bedrijventerreinen leefbaar en attractief.”

Eigen verantwoording
Angelique van Wissen, Voorzitter Bedrijventerrein Het Broek: “Vergoenen is doen. Dat kun je als ondernemers dus zelf. Door het aanplanten van bomen, struiken en planten bij je bedrijf. Kleine groenperken helpen al. Dat kost geld. Vaak hebben andere zaken prioriteit, dat begrijp ik goed. StAB is in gesprek gegaan met Gemeente Arnhem en Provincie Gelderland om subsidie los te krijgen. Niet alleen voor de vergroening van de private grondgebieden maar ook voor het openbaar gebied, te beginnen bij de 16 entrees van de bedrijventerreinen. De entrees zijn inmiddels aangelegd. Deze heuglijke gebeurtenis hebben we gevierd met een feestelijke barbecue.

Doen!
Nu is het de beurt aan de ondernemers. Bedenk wel, je brengt het grootste gedeelte van de dag door op je werk. Waar kijk je liever naar? Naar een grijze stenenvlakte of een mooi groenperk? Als je een huis huurt, dan leg je toch ook een tuin aan? Ofschoon het de uitstraling van het bedrijventerrein ten goede komt, is het bittere noodzaak om hittestress tegen te gaan. We hebben de verantwoording voor elkaar. Niet alleen voor deze generatie maar ook die na ons. Het onderhoud van groen is te overzien. Via StAB kun je subsidie aanvragen. Ook helpen we je verder als je geen groene vingers hebt. Doen dus! Meer weten? Kijk op de pagina www.groen-is-doen.nu