Gemeenteraad overvalt ondernemers met Voorbereidingsbesluit

Het StAB bestuur is heden overvallen door het besluit van de gemeenteraad tot het nemen van een Voorbereidingsbesluit voor bedrijventerreinen RijnPark, een deel van Het Broek en een deel van de Nieuwe Haven. 

Wij zullen het besluit en de consequenties voor de ondernemers in dit gebied de komende tijd grondig bestuderen. De gemeente heeft wat ons betreft hiermee een weg ingeslagen die niet past bij de ontwikkelingen zoals wij die voor ogen hebben.

U kunt erop rekenen dat wij ons hard zullen maken voor de belangen van de bedrijvigheid in de aangewezen gebieden.

Voor nu wens ik u prettige Kerstdagen en een mooie jaarwisseling.

Namens het bestuur,
Hans-Robert van der Doe, voorzitter  

Documenten:
Publicatie
Brief Voorbereidingsbesluit