Arnhem ‘bevriest’ werkzaamheden bedrijven om bouw duizenden woningen: eigenaren voelen zich overvallen

Uit De Gelderlander, Lars Barendregt 25-01-24, 07:11

Plannen voor de bouw van duizenden woningen bij bedrijventerrein Rijnpark in Arnhem stuiten op serieuze weerstand. Bedrijfseigenaren voelen zich overvallen door een besluit werkzaamheden in de omgeving voorlopig te ‘bevriezen’.

Arnhem wil met de maatregel voorkomen dat nieuwe activiteiten de nieuwbouwplannen voor Rijnpark complexer en duurder maken.

‘Bevriezen’ betekent in de praktijk dat bedrijven die binnen een cirkel van 300 meter liggen vanaf beoogde woningen bij Rijnpark, anderhalf jaar lang moeilijker een nieuwe omgevingsvergunning krijgen. Die volgt alleen nog als die ‘niet strijdig’ is met de plannen voor het gebied.

Een omgevingsvergunning is bijvoorbeeld nodig voor bedrijfsactiviteiten die mens en milieu kunnen hinderen. Het Arnhemse stadsbestuur geeft aan dat bestaande werkzaamheden ‘gewoon’ kunnen doorgaan, maar dat uitbreiden niet meer zomaar kan.

,,Sommige bedrijven hebben al grond aangekocht om daar hun activiteiten verder uit te breiden”, reageert voorzitter Hans-Robert van der Doe van Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB). De organisatie hekelt de werkwijze van de gemeente Arnhem en beraadt zich op vervolgstappen. Donderdagavond vindt een spoedbijeenkomst plaats met ondernemers.

Oplossing voor woningnood
De gemeente ziet Rijnpark, nabij het stadscentrum aan de Westervoortsedijk, als een belangrijke plek om de grote woningnood op te lossen. Vóór 2030 moeten er al zeker 2400 nieuwe huizen verrijzen en op de langere termijn ongeveer 7000. De verhuizing van een opstelterrein voor treinen boven Rijnpark speelt daarbij een cruciale rol.

StAB-voorzitter Van der Doe zegt dat zijn stichting zich altijd heeft afgevraagd of alle plannen wel juist verlopen.

Eind november 2023 verstuurde StAB nog een brief, waarin zorgen werden geuit over onder meer het behoud van werkgelegenheid, de toekomstige verkeersdrukte op de Westervoortsedijk en de ‘grote snelheid’ waarmee Arnhem richting nieuwbouw bij Rijnpark gaat.

Overvallen
Het bestuur van StAB voelde zich overvallen toen de gemeenteraad vlak voor kerst in het geheim besloot dat bedrijven, op Rijnpark en bij industrieterreinen Het Broek en de Nieuwe Haven, voorlopig lastiger een omgevingsvergunning kunnen bemachtigen. ,,Het staat ook haaks op dingen die eerder besproken zijn”, stelt Van der Doe. ,,Dat woningbouw niet ten koste mag gaan van bedrijvigheid. En nu komt men toch met zoiets.”

Floris Rhemrev, eigenaar van drie gecombineerde bedrijven in de chemische industrie bij de Nieuwe Haven én bestuurslid bij StAB, vertelt dat firma’s alleen alweer deskundigen moeten inschakelen om te bepalen wat precies de gevolgen zijn van het besluit. En dat kost tijd en geld.

Vorig jaar kregen eigenaren van bedrijven en grond al te horen dat zij hun bezit bij verkoop voortaan eerst bij de gemeente moeten aanbieden. Een ingreep om te voorkomen dat investeerders nieuwbouwplannen dwarsbomen.

Obstakels voor toekomstige bedrijven
Ook voor toekomstige ondernemingen op en rond Rijnpark bestaan volgens Van der Doe obstakels door de recente ‘bevriesmaatregel’. ,,Stel je voor dat je daar aan waterstofactiviteiten wilt gaan doen. Of accu’s wilt opslaan of maken.” Werkzaamheden waar een vergunning voor nodig is, maar die Arnhem juist wel wil aantrekken voor een duurzame economie, verklaart Van der Doe.

Het Arnhemse stadsbestuur schrijft zich er bewust van te zijn dat de meeste betrokken bedrijven en grondeigenaren zich overvallen voelen door het besluit. En dat die gevoelens gepaard kunnen gaan met onzekerheid over de toekomst. Wel verwacht het lokaal bestuur dat de ‘feitelijke impact’ voor de meeste bedrijven beperkt is, omdat hun werk onder lagere milieucategorieën valt.