Green Deal IJsseloord 1 een feit

De officiële ondertekening van de Green Deal IJsseloord I is een feit. Deze Green Deal werd vanuit de gemeente ondertekend door wethouder Nermina Kundić, ondernemers en vertegenwoordigers van de Rabobank, VNO-NCW, Hogeschool Arnhem Nijmegen, The Economic Board en StAB.

Het is het startschot voor concrete acties om IJsseloord I te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. De wensen die ondernemers hebben en de kansen die zij zien, zijn het uitgangspunt. In de Green Deal wordt alles met elkaar verbonden.

Binnen deze Green Deal zijn er werkgroepen op vier thema’s.: klimaatadaptatie/vergroening, energie, circulair en mobiliteit. Tijdens de bijeenkomst deelde ondernemer Jan Ros van La Coquerie, producent van verse maaltijden, inspirerende inzichten over zijn succesvolle duurzame bedrijfsvoering. Hij is ver gevorderd met het opwekken en opslaan van energie.

Laten we gezamenlijk werken aan een groener, duurzamer en toekomstbestendig IJsseloord I, waar ondernemers, de gemeente en partners verenigd zijn om een verschil te maken!