Update Ambitiedocument Het Broek

Ondernemers, gemeente Arnhem, StAB en Stec Groep zijn inmiddels een paar maanden samen aan de slag om Ambitiedocument Het Broek 2040 op te stellen.

In juni werd de eerste brede bijeenkomst georganiseerd. Tijdens de presentatie werd ingezoomd op onder andere de stedelijke ontwikkelingen in Arnhem, de relatie van die ontwikkelingen op Het Broek, inclusief de kansen en uitdagingen voor de toekomst. Dit werd toegespitst op vier thema’s: economie, ruimte, klimaat & energie en sociaal & maatschappelijk. Aan de hand van stellingen werd gediscussieerd over wat al dan niet wenselijk is voor die toekomst.

Eind augustus is een bijeenkomst voor grote vastgoedeigenaren georganiseerd. Hier lag de nadruk op het gedeelde eigenaarschap om van Het Broek een toekomstbestendig bedrijventerrein te maken. Naast deze bredere sessies interviewt Stec Groep een aantal ondernemers die zich hier voor hebben aangemeld.

Stec Groep bundelt al deze input tot een eerste versie van het Ambitiedocument. Hierin kijken we naar de korte en de lange termijn. Er wordt een tweede brede bijeenkomst georganiseerd om dit eerste concept te presenteren en hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan hier.