Groen is doen!

StAB, gemeente Arnhem en de provincie hebben de handen ineen geslagen om gewenste vergroening van de bedrijventerreinen te realiseren. De aanpak hiervan is zeer zorgvuldig geweest en heeft een jaar in beslag
genomen: we willen niet alleen een mooie uitstraling maar ook functioneel groen. Enerzijds maakt vergroening de bedrijventerreinen aantrekkelijker. Anderzijds is het noodzakelijk in verband met hittestress tijdens warme periodes.
Het klimaat verandert, onze terreinen zijn grijze betonvlaktes. Hierdoor lopen temperaturen op. Als StAB hebben we ons dus hard gemaakt om het vergroeningsplan te realiseren.

Vergroen en vraag subsidie aan
Vergroening is allereerst de zorg voor de ondernemer zelf. Dat kan eenvoudig door het plaatsen van groen op je eigen grondgebied. We begrijpen dat dat geld kost. Maar… de gemeente reikt ons de hand en heeft voor elke ondernemer die zijn terrein vergroent subsidie beschikbaar. Niet elke ondernemer heeft groene vingers. Contact StAB als je advies nodig hebt over het beplanten of de bijbehorende subsidie. Onze groenpartner SmitsRinsma helpt je met ontwerp en keuze van de beplanting.

De 16 entrees van de bedrijventerreinen
Daarnaast hebben we een jaar geleden het initiatief genomen om met de gemeente en de provincie vergroening van de 16 entrees van de bedrijventerreinen te realiseren. Vrijblijvend heeft Gebra Infra destijds een beplantingsplan gemaakt. In een industrieel gebied heb je te maken met verhoogde uitstoot van CO2, zwaar verkeer en hittestress. Bij de keuze van de planten hebben zij rekening gehouden met deze invloeden. Verder heeft de beplanting een hoge biodiversiteit. Dat betekent een variatie in bomen, struiken en planten, ieder met z’n eigen kenmerken. Zo neemt de ene boom veel stikstof op en de andere trekt insecten aan. Elke entree wordt daardoor anders. Inmiddels is Gebra Infra gestart met het grondwerk.

StAB, de gemeente en provincie hebben geld vrijgemaakt voor de vergroening van de entrees. Gebra verzorgt drie jaar lang het onderhoud van de entrees. Daarna behoort het automatisch tot het groen van de gemeente en voeren zij het beheer uit. Verder is het streven van de gemeente om de groenverzorging van de andere groene perken naar een hoger niveau te tillen. Het staat in ieder geval op hun agenda om te bespreken.

Zet 18 april vast in uw agenda!
Op 18 april plant wethouder Economische Zaken Jan van Dellen de eerste plantjes in het perk van de entree van De Overmaat. Je bent van harte uitgenodigd om 16.30 uur bij de officiële opening aanwezig te zijn. Een speciale uitnodiging met programma ontvang je medio maart.


Volg ons