Intentieverklaring KVO ondertekend

Toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn schoon, veilig, duurzaam en leefbaar. Burgemeester Ahmed Marcouch heeft samen met Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB), Politie Arnhem Noord/Zuid, Brandweer Midden Gelderland en MKB Nederland een intentieverklaring getekend om criminaliteit en overlast op de bedrijventerreinen gezamenlijk aan te pakken. Het is de basis voor het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) dat een veilige bedrijfsomgeving waarborgt.

StAB behartigt de gemeenschappelijke belangen van ondernemers op de zes StAB bedrijventerreinen. Verhoging van de veiligheid staat hoog op de prioriteitenlijst. “Het KVO staat garant voor veilige bedrijventerreinen. De ambitie is om deze binnen een half jaar te realiseren”, vertelt voorzitter StAB Niels Bruil. “Het KVO helpt om samen met gemeente, politie en brandweer afspraken te maken over overlast, criminaliteit en onderhoud. De intentieverklaring is het vertrekpunt, daarmee spreek je gezamenlijk een belofte uit.”

Burgemeester Marcouch: “Veiligheid is de grond onder onze voeten. Samen met de politie en het Openbaar Ministerie ben ik verantwoordelijk voor het aanpakken van de criminaliteit. Dat kunnen we niet alleen. De gemeenschap heeft daarin evenzo een rol. Dat betekent je gedragen volgens de regels van de wet en de politie bellen als het moet of als je iets vermoed. Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de Arnhemse economie. Een verloederd bedrijventerrein bouw je niet zomaar weer op. Een recent voorbeeld als de ontmantelde wietkwekerij op Bedrijventerrein Het Broek schaadt de goede naam. De intentieverklaring is voor mij dan ook niet zomaar een verklaring. Honderden ondernemers spreken hiermee hun gezamenlijke verantwoordelijkheid en commitment uit om de veiligheid samen aan te pakken.”

Recentelijk hebben alle ondernemers op de StAB-bedrijventerreinen een enquête ontvangen. Met de uitkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er daadwerkelijk aan incidenten plaatsvindt. Daarnaast worden er fysieke schouwen bij dag en nacht gehouden op de terreinen. Dit wordt aangevuld met bestaande kennis en cijfers van betrokken partijen. Daaruit volgt een plan van aanpak om veiligheidsmaatregelen te nemen. Afspraken worden vastgelegd in een convenant. Denk aan extra surveillance, meer verlichting of het lager snoeien van groen. De wens bestaat voor cameratoezicht. Inzet daarvan gebeurt alleen als de noodzaak aangetoond wordt. Het doel is de eerste KVO-certificering in een half jaar te realiseren. Veiligheid blijft overigens een continu proces. Het blijft belangrijk om elk incident te melden bij de politie of StAB.