KVO-B

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) waarborgt een veilige bedrijfsomgeving. Daarom willen we deze graag verkrijgen. Het KVO helpt om samen met de gemeente, politie en brandweer afspraken te maken over overlast, criminaliteit en onderhoud. Veiligheidsproblemen brengen we in kaart, we bedenken oplossingen en nemen maatregelen. Denk daarbij aan verlichting, preventietrainingen en camerabewaking. Al jaren discussiëren we met de gemeente over camerabeveiliging bij de entrees van de bedrijventerreinen. Op basis van beschikbare criminaliteits- en overlastcijfers acht de gemeente het nu niet nodig. Bovendien speelt de privacywetgeving een rol.

Enquête
Begin oktober bekrachtigen we het KVO-traject met een intentieverklaring getekend door burgemeester Ahmed Marcouch, StAB, politie en brandweer. Vervolgens krijgt elke ondernemer persoonlijk een enquête overhandigd van de een collega-ondernemer van de Bedrijven Contactgroep. Het gaat daarbij om inzichtelijk te krijgen wat er daadwerkelijk aan incidenten voorkomt en wat het veiligheidsgevoel is. Het KVO stelt een bepaald responspercentage verplicht vanwege de representativiteit. We roepen dan ook met klem op de enquête in te vullen. Maak bovendien melding van zaken die verdacht zijn bij de politie of bij ons. Dat kan simpel op stab-arnhem.nl. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons samen. Jouw ervaringen tellen.

Veiligheidsrapport
In december halen we de ingevulde enquête op. Het is ook mogelijk om digitaal de vragenlijst te beantwoorden. Begin 2020 wordt een fysieke schouw gehouden bij licht en donker op de bedrijventerreinen. Alle verzamelde gegevens vullen we aan met cijfers en aanwezige informatie bij StAB, gemeente, politie en brandweer. Hieruit volgt een veiligheidsrapport en te nemen maatregelen. Om daadwerkelijk het KVO te krijgen, is er medio april een audit. Wij houden je op de hoogte over het traject via deze website, social media en nieuwsbrieven.