Verhoogde veiligheid door AED’s

Wethouder Economie en Sport Jan van Dellen heeft de eerste AED op bedrijventerrein Bakenhof onlangs in gebruik gesteld. Jan: “Over veiligheid kun je nooit genoeg nadenken. StAB speelt een grote rol om onze bedrijventerreinen veiliger te krijgen. Ik ben dan ook blij met de AED’s. Dat redt mensenlevens.” Elke dag sterven er 35 mensen aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Reanimatie met een defibrillator binnen 6 minuten vergroot de kans op overleving aanzienlijk. Verspreid over de StAB bedrijventerreinen hangen nu 24/7 toegankelijke AED’s. Check waar de AED op jouw bedrijventerrein hangt: aed-locatie.nl

Meld je aan bij hartslagnu.nl
Elke werkgever is verplicht om bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen binnen het bedrijf. Wanneer iemand onwel wordt en 112 wordt gebeld, stelt de meldkamer Ambulancezorg vast of het gaat om een mogelijke hartstilstand. Als dat het geval is, ontvangen BHV’ers in de buurt van het slachtoffer een automatische alarmoproep. Ze kunnen handmatig reanimeren of met één van onze AED’s. Hiervoor dienen de BHV’ers zich wel aangemeld te hebben bij het oproepsysteem hartslagnu.nl.

Reanimatiecursus
Iedereen die kan reanimeren en 18 jaar of ouder is kan zich bij dit oproepsysteem aanmelden. Hoe meer BHV’ers op de bedrijventerreinen geregistreerd zijn, hoe beter. We roepen alle BHV’ers dus op om zich aan te melden. Voor degenen die nog niet kunnen reanimeren, maar dat wel wil leren, organiseren we binnenkort reanimatiecursussen. Overigens zijn de AED’s voorzien van een systeem dat gebruik door iedereen mogelijk maakt. Een ‘instructiestem’ leidt je door het proces heen en vertelt hoe te handelen. Desalniettemin, als elke seconde telt, is een ervaren BHV’er of EHBO’er uiteindelijk beter.