Nieuws uit de werkgroep KVO

De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen – KVO zet zich al een paar jaar in voor schone, hele en veilige bedrijventerreinen. Met het aantrekken van vakkundig management door StAB voor KVO gaan we de komende tijd grotere stappen zetten. Daarover informeren wij u ook vaker dan we tot nu toe deden. In ieder geval na elke vergadering plaatsen wij een bericht op Chainels en andere socials.

Vorig jaar is met de burgemeester afgesproken om een aantal prioriteiten te bepalen en daarin samen op te trekken. Die gekozen 5 prioriteiten zijn: ondermijning, cameratoezicht, verkeersveiligheid, diversiteit in bedrijvigheid en beeldkwaliteit. Op dit moment werken we deze verder uit, zodat in april de concrete plannen klaar zijn en de uitvoering kan starten.

Om praktisch al wel aan de slag te gaan, is de structuur van de Bedrijventerrein Contactgroepen versterkt. Voor toezicht en handhaving sluiten vanaf nu niet alleen de wijkagent en de boa, maar ook een toezichthouder van de ODRA aan. Samen kijken zij welke instantie het beste kan optreden bij een probleem om zo samen de omgeving schoon, heel en veilig te maken en houden.

Vanochtend hebben we daar de eerste ervaring in de Bedrijventerrein Contactgroep Het Broek mee opgedaan. De betrokkenheid van de driehoek politie, handhaving en ODRA was groot. Immers, ook hen levert de informatie uit de contactgroep handvaten om door te pakken. 

Gebeurt er iets in uw bedrijfsomgeving waar u vraagtekens bij hebt? Wordt er hinderlijk geparkeerd, is er verdenking op bewoning, onderbuikgevoel ‘klopt dat wel wat daar gebeurt’? Neem contact op met StAB info@stab-arnhem.nl of meld het via fixi.nl.