Green Deal Nieuwe Haven een feit

Op 5 oktober was het zover. De officiële ondertekening van de Green Deal Nieuwe Haven. 
Deze Green Deal werd vanuit de gemeente ondertekend door wethouder Nermina Kundić, door lokale ondernemers én vertegenwoordigers van VNO-NCW, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen, Rabobank en StAB.

Deze ondertekening is het startschot voor concrete acties om de Nieuwe Haven te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. De wensen die ondernemers hebben en de kansen die zij zien, zijn het uitgangspunt. In de Green Deal wordt alles met elkaar verbonden. Binnen deze Green Deal zijn er werkgroepen op drie thema’s: klimaatadaptatie/vergroening, energie en circulair.

Een groot aantal ondernemers committeert zich aan het verduurzamen van dit bedrijventerrein. Hierbij valt te denken aan het implementeren van energiebesparende maatregelen, (gezamenlijke) duurzame opwek van energie, het reduceren van emissies door het vervangen van bijvoorbeeld scheepsaggregaten door walstroom. Maar ook het vergroenen van het terrein staat hoog op de agenda.

Met dank aan Farmusol B.V. Maatwerk, Helldorfer Scheepsbouw, Pasman Motoren&Aggregaten, Industrie Park Kleefse Waard, Melis Logistics, Dyckerhoff Basal Betonmortel b.v., IMBU, Prowind BV, Misti, Smederij Frijlink, Shell Nederland en Open Shipyard, ondernemers uit de Nieuwe Haven die ook hun handtekening hebben gezet.

Zij geven hiermee aan samen te willen verduurzamen en in collectiviteit naar een toekomstbestendig bedrijventerrein te willen gaan.

Alleen als we samenwerken kunnen we echt succesvol verduurzamen en voorbereid zijn op de toekomst.