wijkagent Edwin Addink

Op StAB met wijkagent Edwin Addink

Als wijkagent kun je echt van betekenis zijn”.

Wijkagent Edwin Addink heeft samen met zijn collega Sabrina Puijn de grootste wijk van Arnhem onder zijn hoede, te weten Rijkerswoerd. Hiertoe behoren ook bedrijventerreinen Rijkerswoerd en Overmaat. De wijkagent is het aanspreekpunt voor de wijk voor de aanpak van sociale problemen, overlast, milieudelicten en criminaliteit. Daar waar collega-politieagenten directe noodhulp verlenen, biedt de wijkagent vervolgens nazorg.

Toename sociale problematiek
Edwin: “Als wijkagent weet ik welke problematiek er speelt in de wijk. Ik plak geen pleisters op een wond, maar probeer problemen bij de bron aan te pakken. Daarvoor spreek ik mijn netwerk aan. Ik verwijs mensen door naar instanties die verder kunnen helpen. Daardoor zit er verdieping in mijn werk. Je kunt echt van betekenis zijn. Door corona zie je een toename van sociale problematiek. Er is meer geweld achter de voordeur. Overlast neemt eveneens toe. Ook zijn mensen meer opgefokt. Doordat mensen thuis werken, veel binnen zitten, ontstaan eerder irritaties. Onderling in een gezin maar ook over buren. Dan ontstaat er burengerucht. In Rijkerswoerd huisvest tot slot geen afwachtend volk. Ze verwachten snel actie bij ongeregeldheden. Anders bellen ze de burgemeester zelf wel.

Incidenten
Op de bedrijventerreinen is het op dit moment redelijk rustig. Geen excessen in ieder geval. Zo’n 50 incidenten waren er vanaf half februari op de Overmaat. Denk dan aan diefstal uit een voertuig, brand, bedreiging van iemand op het bedrijf, ruzie en parkeerproblemen. Een bedrijventerrein is een ideale plek voor mensen die bepaalde activiteiten buiten het zicht willen houden. Drugshandel is daar een goed voorbeeld van. Vooral in de avonduren omdat er dan weinig reuring is. Je rijdt het bedrijventerrein zo op. Daarom juich ik camerabeveiliging toe. Laat maar registreren wie er zoal komt. Helaas komt het ook voor dat bedrijven onderling problemen hebben. Dat uit zich dan in kleine pesterijen. Probeer zo’n situatie te voorkomen en los het samen op. Natuurlijk kun je me inseinen, dan ben ik in ieder geval op de hoogte.

Verhogen veiligheid
Uiteraard is het goed dat Securitas rondrijdt. Ik adviseer bedrijven zich aan te sluiten bij collectieve surveillance. Dat verhoogt de veiligheid. Ook wij als politie maken regelmatig een rondje over de terreinen. Al zou dat wel wat vaker mogen. Helaas is daar nu de capaciteit niet voor. Daarnaast kunnen ondernemers zelf actief een rol spelen om de veiligheid te verhogen. Zie je zaken waarvan je het gevoel hebt, dat klopt niet, of dat wil ik hier niet hebben, meld het dan. Bij StAB of bij ons. Zaken omtrent de openbare ruimte, zoals parkeeroverlast, defecte lantaarnpalen of losse stoeptegels meld je via fixi.nl bij gemeente Arnhem. Samen maken we de bedrijventerreinen veiliger.”

Contact wijkagent: 0900 – 8844

Melding openbare ruimte: www.fixi.nl