Schadegevaar door Japanse Duizendknoop

De gemeente Arnhem is de strijd aangegaan met de Japanse duizendknoop. Het exotische onkruid is zeer moeilijk te verwijderen en kan schade veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen. Ook op de bedrijventerreinen verschijnt de Duizendknoop op steeds meer locaties. De gemeente roept dan ook iedereen op om op eigen perceel deze direct grondig te verwijderen. En ziet u de plant in het openbaar gebied? Wilt u dit dan melden bij de gemeente?

De Duizendknoop is reeds aangetroffen op de bedrijventerreinen Het Broek en IJsseloord 1. In dit filmpje van de gemeente Arnhem meer informatie. Daarin ook een link naar het meldpunt.