Verduurzamen en vergroenen: dat doe je samen

Fransen Technical Service is een elektrotechnisch bureau gevestigd in het havengebied. Ze excelleren op een gebied van complexe toegepaste elektrotechniek. Innovatie kenmerkt hun dienstverlening. Het heeft Misti overgenomen en Walstroomvoorziening Nederland voortgebracht. Zij werken voor een groot aantal sectoren, waarbij ze een specialisatie hebben in oplossingen voor de binnenvaart, industrie en (semi) overheid. Een kennismaking met Jan Fransen die zijn ideeën ter verbetering van Het Broek geeft.

Innovatief in elektrotechniek
Directeur Jan Fransen: “Eén van onze projecten, in samenwerking met gemeente Arnhem, Connexxion en Boardbusters, is de realisatie van oplaadpalen voor elektrische auto’s waarbij gebruik wordt gemaakt van de bovenleidingen van de trolleybussen. Je vindt deze oplaadpalen onder meer in Schuytgraaf en Oosterbeek. De bestaande trolley infrastructuur wordt op deze manier efficiënter gebruikt. Ter illustratie nog een project. In afgelegen gebieden, zoals Afrika, is nog geen dekkend elektriciteitsnetwerk. Kleine lokale elektriciteitsnetwerken waarbij gebruik gemaakt wordt van zonnepanelen doen hun intrede. Wij hebben een systeem ontwikkeld waarbij inwoners op hun mobiele telefoon hun elektriciteitscapaciteit kunnen monitoren en inkopen.

Scheepskranen en spudpalen
In het verlengde van onze dienstverlening en vanwege affiniteit met de binnenvaart is Misti overgenomen. Wij produceren scheepskranen en telescopische spudpalen. Alle kranen maken we op maat. We hebben zelf de complete elektrotechnische aansturing ontwikkeld. Door ons ontwerp zijn onze scheepskranen en spudpalen makkelijk en goed te onderhouden. Onze monteurs zijn op korte termijn beschikbaar en hebben altijd een oplossing. Een schip aan wal, kost geld. Dat moet zo snel mogelijk weer operationeel zijn.

Walstroomvoorziening duurzaam
Onze jongste innovatie is walstroomvoorzieningen voor cruiseschepen in havens. Afgemeerde cruiseschepen maken voornamelijk gebruik van dieselgeneratoren. Deze zorgen voor geluidsoverlast en vervuilende CO2-uitstoot. De omliggende bedrijven en naastgelegen stadsdelen hebben hier last van. Walstroomvoorziening op groene stroom biedt hiervoor uitkomst. In samenwerking met de gemeente en Rijkswaterstaat heeft ons bedrijf Walstroomvoorziening Nederland drie walstroomvoorzieningen aangelegd langs de kade van de Nieuwe Haven.”

Vergroenen bedrijventerrein
Jan Fransen heeft een elektrotechnisch hart. Daaruit voort komen vaak duurzame oplossingen. Hij ziet het bedrijventerrein met havengebied graag vergroenen. Er liggen al plannen om een groene gevel te creëren. Jan: “Wij huren een pand van Niels Bruil. Een perfect pand voor onze dienstverlening, maar een beauty is het niet. Het grijze aangezicht willen we graag verfrissen met levend materiaal. Ook willen we een groene omheining. We zijn in gesprek met Helldörfer om dit gezamenlijk op te pakken. Dit is overigens gelijktijdig een uitnodiging voor de andere omliggende bedrijven. Onze huisvesting is vergelijkbaar, dus laten we de krachten bundelen. De haven is een openbaar gebied. Groen om de lantarenpalen heen, zou al een andere aanblik geven. Geweldig trouwens, dat er subsidie beschikbaar voor vergroening. We gaan zeker een aanvraag indienen.

Andere aandachtspunten
Er zijn echter nog twee aandachtspunten waarbij we een doorbraak bij de gemeente willen krijgen. Aan de achterkant van het havengebied ligt een braakliggend terrein. Uitstekend geschikt voor nieuwbouw. De tekeningen zijn er, maar omdat er geen bestemmingsplan voor dit gebied is, komen we geen stap verder. Tot slot zou ik een permanente oplossing zien voor de woonboten die de haven deels blokkeren. Daar wordt elke partij beter van en bovendien creëert het werkgelegenheid.”

www.fransents.nl
www.misti.nl
www.wvnl.nl