Vergroening-hittebestrijding

We willen allemaal dat de plek waar je onderneemt aantrekkelijk is voor bezoekers, maar ook voor werknemers. Wandelen over een groen bedrijventerrein in de pauze is immers prettiger dan wandelen in een stenen woestijn. En niet onbelangrijk: een klimaatbestendig bedrijventerrein. Klimaatverandering zorgt voor hittestress en wateroverlast.

Vergroenen dus! Concreet en snel
In opdracht van StAB is onderzocht hoe de bedrijventerreinen vergroend kunnen worden. Bomen, groene daken en gevels, met bloemrijk gras ingezaaide bermen, groene parkeerplaatsen, hagen langs hekwerken van bedrijven en parkjes en perkjes: het is allemaal uitgewerkt in een catalogus. De catalogus bevat maatregelen die op korte termijn mogelijk zijn op publiek en privaat terrein en, uiteraard, wat het gaat kosten.

Subsidie maakt het wel héél aantrekkelijk
Het vraagt natuurlijk wel de bereidheid om te investeren. Als stimulans heeft StAB een Groenfonds in het leven geroepen. Met de donaties van veel ondernemers de afgelopen jaren én een gulle gift van Penny Lane Beleggingen, zorgt StAB voor cofinanciering van individuele vergroeningsinitiatieven. Daarnaast is er een aanzienlijke subsidie mogelijk van de gemeente Arnhem in het kader van hittebestrijding.

Vanuit StAB

  • tot een investering van € 2.500,- een vast bedrag van € 500,-
  • tot een investering van € 10.000,- > 10% van de kosten met een minimum van € 500,-
  • vanaf een investering van € 10.000,- > € 1.000,-

Vanuit de gemeente

  • In het kader van hittebestrijding, bij voorkeur collectief voor een bedrijventerrein aan te vragen: maximaal 50% van de kosten van de realisatie van het initiatief
  • maximaal € 12.500 subsidie per initiatief verleend

Download hier de subsidieregeling

Voorwaarden

  • Het moet om nieuw groen gaan > vervangen van bestaand groen valt buiten de subsidieregeling
  • Er moet een uitgewerkt plan liggen met offerte, met daarin zichtbaar de voor- en nasituatie

Aan de slag!
Op ieder bedrijventerrein zijn er al ondernemers én de gemeente die de spits afbijten. Sluit u, als ondernemer, zich daar bij aan? Download de catalogus en het beplantingsvoorstel en laat het ons weten als ook u aan de slag wilt op uw terrein. Wij ondersteunen u daarbij. Op de pagina van uw eigen bedrijventerrein kunt het werkboek downloaden met impressies van de mogelijke maatregelen, zowel openbaar als privaat.

Naar het contactformulier

Laatste nieuws

kaart klimaatadaptatie Arnhem

Nieuwe subsidieregeling groen

Samen met de gemeente Arnhem stimuleren wij al enkele jaren dat ondernemers hun eigen bedrijfsterrein vergroenen. Oók financieel. De subsidieregeling van de gemeente Arnhem is gewijzigd en biedt meer financiële ruimte voor een groter pakket maatregelen.

Lees verder >

Noodfonds SOFA

SOFA stelt, vanwege de Coronacrisis, een tijdelijk noodfonds van € 300.000,- tot 1 juli beschikbaar voor projecten/initiatieven van een collectief van ondernemers die de economische schade van het virus beperken.

Lees verder >

Ondernemersverhalen

Het begon met het Coronavirus: ondernemersverhalen. “Leuk, die verhalen”, was een veelgehoorde reactie. En dus gaat StAB door met gesprekken met ondernemers op de bedrijventerreinen. Om te horen hoe het hun vergaat. Wil jij ook je verhaal kwijt? Laat het weten.

Lees verder >

Bijeenkomsten