Vergroening-hittebestrijding

We willen allemaal dat de plek waar je onderneemt aantrekkelijk is voor bezoekers, maar ook voor werknemers. Wandelen over een groen bedrijventerrein in de pauze is immers prettiger dan wandelen in een stenen woestijn. En niet onbelangrijk: een klimaatbestendig bedrijventerrein. Klimaatverandering zorgt voor hittestress en wateroverlast.

Vergroenen dus! Concreet en snel
In opdracht van StAB is onderzocht hoe de bedrijventerreinen vergroend kunnen worden. Bomen, groene daken en gevels, met bloemrijk gras ingezaaide bermen, groene parkeerplaatsen, hagen langs hekwerken van bedrijven en parkjes en perkjes: het is allemaal uitgewerkt in een catalogus. De catalogus bevat maatregelen die op korte termijn mogelijk zijn op publiek en privaat terrein en wat het ongeveer kost (prijspeil 2018).

Subsidie maakt het wel héél aantrekkelijk
Het vraagt natuurlijk wel de bereidheid om te investeren. Als stimulans heeft StAB een Groenfonds in het leven geroepen. Met de donaties van veel ondernemers de afgelopen jaren én een gulle gift van Penny Lane Beleggingen, zorgt StAB voor cofinanciering van individuele vergroeningsinitiatieven. Daarnaast is er een aanzienlijke subsidie mogelijk van de gemeente Arnhem in het kader van klimaatadaptatie.

Vanuit StAB

  • tot een investering van € 2.500,- een vast bedrag van € 500,-
  • tot een investering van € 10.000,- > 10% van de kosten met een minimum van € 500,-
  • vanaf een investering van € 10.000,- > € 1.000,-

Vanuit de gemeente

  • Afhankelijk van de locatie waar de maatregelen worden uitgevoerd maximaal 65% van de kosten van de realisatie van het initiatief
  • Maximaal € 25.000 subsidie per initiatief voor een periode van drie jaar

Download hier de subsidieregeling van de gemeente

Voorwaarden

  • Het moet om nieuw groen gaan > vervangen van bestaand groen valt buiten de subsidieregeling
  • Er moet een onderbouwd, uitgewerkt plan liggen met offerte en zichtbaar de voor- en nasituatie

Aan de slag!
Op ieder bedrijventerrein zijn er al ondernemers die hun terrein met subsidie vergroend hebben. Sluit u, als ondernemer, zich daar bij aan? Download de catalogus en het beplantingsvoorstel en laat het ons weten als ook u aan de slag wilt op uw terrein. Wij ondersteunen u daarbij. Op de pagina van uw eigen bedrijventerrein kunt het werkboek downloaden met impressies van de mogelijke maatregelen.

Naar het contactformulier