beeldmerk-stab-fc

AED op jouw perceel?

Naast de vergroening staat veiligheid hoog op de prioriteitenlijst van StAB. Veiligheid is een groot goed. Zeker als het om je gezondheid gaat. De aanwezigheid van AED’s op onze bedrijventerreinen verhoogt dat. Elke dag sterven er 35 mensen aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Reanimatie met een defibrillator binnen 6 minuten vergroot de kans op overleving aanzienlijk. We hebben inmiddels AED’s besteld voor alle bedrijventerreinen. Nu zijn we op zoek naar bedrijven die een AED een plek willen geven op hun private terrein. Voor De Overmaat en Rijkerswoerd hebben we locaties gevonden. Op Het Broek, RijnPark, IJsseloord 1 en Bakenhof zijn we nog op zoek. Er zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet een AED 24 uur per dag vrijelijk toegankelijk zijn. Bovendien moet er een goede spreiding zijn over het bedrijventerrein. Wil je meewerken om ondernemers, medewerkers, bezoekers een veilig gevoel te geven door het aanbieden van jouw locatie? Neem dan contact op. Uiteraard ook als je meer informatie wil ontvangen. Uit alle aanmeldingen maken we een selectie van geschikte locaties.

Laatste nieuws

wijkagent Edwin Addink

Op StAB met wijkagent Edwin Addink

Wijkagent Edwin Addink heeft samen met zijn collega Sabrina Puijn de wijk Rijkerswoerd onder zijn hoede. Daar vallen ook de bedrijventerreinen Rijkerswoerd en De Overmaat onder. Zij vertellen over hun ervaringen.

Lees verder >
kaart klimaatadaptatie Arnhem

Nieuwe subsidieregeling groen

Samen met de gemeente Arnhem stimuleren wij al enkele jaren dat ondernemers hun eigen bedrijfsterrein vergroenen. Oók financieel. De subsidieregeling van de gemeente Arnhem is gewijzigd en biedt meer financiële ruimte voor een groter pakket maatregelen.

Lees verder >

Bijeenkomsten

Nieuwe subsidieregeling groen

Samen met de gemeente Arnhem stimuleren wij al enkele jaren dat ondernemers hun eigen bedrijfsterrein vergroenen. Oók financieel. De subsidieregeling van de gemeente Arnhem is gewijzigd en biedt meer financiële ruimte voor een groter pakket maatregelen.

Meer informatie en aanmelden >