Keurmerk Veilig Ondernemen

StAB is bezig om het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) te verkrijgen. Dit waarborgt een veilige bedrijfsomgeving. Schade, overlast en criminaliteit zijn storend voor de bedrijfsvoering en ongewenste kostenposten. Het KVO helpt om samen met de gemeente, politie en brandweer afspraken te maken over overlast, criminaliteit en onderhoud. Veiligheidsproblemen gaan we in kaart brengen, we bedenken oplossingen en nemen maatregelen. Denk daarbij aan verlichting, preventietrainingen en camerabewaking. Al jaren discussiëren we met de gemeente over camerabeveiliging bij de entrees van de bedrijventerreinen. Op basis van beschikbare criminaliteits- en overlastcijfers acht de gemeente het nu niet nodig. Het KVO is een middel om een beter beeld te krijgen.

We doen dan ook dringend een oproep om van elk incident aangifte te doen of melding maken bij de politie of gemeente. Een melding op onze website kan overigens ook. Alleen met jullie inbreng kunnen we een statement maken. Op dit moment zijn we aan het begin van het proces. Dit houdt in dat we in een intentieverklaring vastleggen met wie we op welke wijze gaan samenwerken. De volgende stap is de veiligheidsanalyse. Overigens is het KVO meer dan eenmalige toetsing. Het is een continu proces waarbij periodiek herkeuring plaatsvindt. Na het behalen van het certificaat zijn er verschillende mogelijkheden om met het KVO-logo uiting te geven aan de keuring. Hiermee geven we een duidelijk signaal af aan bezoekers van de bedrijventerreinen. Ook aan degenen met snode plannen dus. Kortom, overlast, inbraak of andere calamiteit? Melden dus!

Melding overlast: info@stab-arnhem.nl